Apie mus


Lietuvos sporto federacijų sąjunga 
įkurta 1992 m. gruodžio 22 d. LSFS yra savarankiška pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ir kitus teisės aktus įsteigta ne pelno siekianti, ribotos civilinės atsakomybės organizacija, vienijanti Lietuvos Respublikoje įregistruotas savanoriškumo pagrindu susivienijusias sporto federacijas, asociacijas, sąjungas. Sąjungos veikla grindžiama savarankiškumo, savivaldos, gerojo valdymo, demokratiško klausimų sprendimo principais. Sąjunga pripažįsta Olimpinę chartiją, dalyvauja olimpiniame judėjime bei remia ir kitų sporto šakų veiklą.
LSFS nariais yra 70 nacionalinių sporto šakų federacijų.
Aukščiausias Sąjungos valdymo organas yra Visuotinis narių susirinkimas. Sąjungos veiklai vadovauja Prezidentas. Kolegialūs organai yra Prezidiumas ir Revizijos komisija. Nuo 1992 m. LSFS yra Europos nevyriausybinių sporto organizacijų sąjungos (European Non-Governmental Sports Organisation, ENGSO), vienijančios 33 šalis, narė ir vykdo jos nuostatas.

Svarbiausieji LSFS tikslai yra:

  • Bendradarbiaujant su sporto ir kitomis organizacijomis rūpintis Lietuvos sporto šakų populiarinimu, skleidimu ir plėtra;
  • Narių savivaldos įgyvendinimas;
  • Narių veiklos koordinavimas;
  • Narių interesų atstovavimas ir jų gynimas valstybės institucijose, tarptautinėse ir užsienio organizacijose;
  • Sąjungos narių kvalifikacijos tobulinimas. 

Prezidiumas
2021-2025 metų kadencija

Darius Šaluga

Prezidentas
El. Pastas

Ričardas Lažinskas

Narys
El. Pastas

Vygantas Zalieckas

Narys
El. Pastas

Leonardas Čaikauskas

Viceprezidentas
El. Pastas

Laura Šaučiukovaitė-Astrauskienė

Narė
El. Pastas

Andrius Gaidys

Narys
El. Pastas

Vytautas Polujanskas

Viceprezidentas
El. Pastas

Tautvydas Vencevičius

Narys
El. Pastas

Ringa Baltrušaitė

Generalinė sekretorė
El. Pastas

Revizijos komisija:

 Mindaugas Markevičius (golfas), Diana Gornatkevičienė (sportiniai šokiai), Gintarė Šukytė (žirginis sportas).

Meniu