Apie mus


Lietuvos sporto federacijų sąjunga 
įkurta 1992 m. gruodžio 22 d. LSFS yra savarankiška pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ir kitus teisės aktus įsteigta ne pelno siekianti, ribotos civilinės atsakomybės organizacija, vienijanti Lietuvos Respublikoje įregistruotas savanoriškumo pagrindu susivienijusias sporto federacijas, asociacijas, sąjungas.
Sąjungos veikla grindžiama savarankiškumo, savivaldos, gerojo valdymo, demokratiško klausimų sprendimo principais. Sąjunga pripažįsta Olimpinę chartiją, dalyvauja olimpiniame judėjime bei remia ir kitų sporto šakų veiklą.
LSFS nariais yra 72 nacionalinės sporto šakų federacijos.
Aukščiausias Sąjungos valdymo organas yra Visuotinis narių susirinkimas. Sąjungos veiklai vadovauja Prezidentas. Kolegialūs organai yra Prezidiumas ir Revizijos komisija. Nuo 1992 m. LSFS yra Europos nevyriausybinių sporto organizacijų sąjungos (European Non-Governmental Sports Organisation, ENGSO), vienijančios 33 šalis, narė ir vykdo jos nuostatas.

– Svarbiausieji LSFS tikslai yra:
– Bendradarbiaujant su sporto ir kitomis organizacijomis rūpintis Lietuvos sporto šakų populiarinimu, skleidimu ir plėtra;
– Narių savivaldos įgyvendinimas;
– Narių veiklos koordinavimas;
– Narių interesų atstovavimas ir jų gynimas valstybės institucijose, tarptautinėse ir užsienio organizacijose;
– Sąjungos narių kvalifikacijos tobulinimas.

 

Prezidiumas
2021-2025 metų kadencija

Darius Šaluga

LSFS Prezidentas

Lietuvos bokso federacijos
prezidentas
darius.saluga@lsfs.lt

Andrius Gaidys

LSFS prezidiumo narys

Lietuvos tinklinio federacijos
viceprezidentas
andriusgaidys@yahoo.com

Tautvydas Vencevičius

LSFS prezidiumo narys

Lietuvos sporto žurnalistų
federacijos prezidentas
tautvydasvencevicius@gmail.com

Leonardas Čaikauskas

LSFS viceprezidentas

Lietuvos žolės riedulio federacijos
prezidentas
prezidentas@zoles-riedulys.lt

Giedrė Leskauskienė

LSFS prezidiumo narė

Lietuvos motociklų
federacijos prezidentė
giedre@lmsf.lt

Vygantas Zalieckas

LSFS prezidiumo narys

Lietuvos kerlingo asociacijos
generalinis sekretorius
vz@curling.lt

Vytautas Polujanskas

LSFS viceprezidentas

Lietuvos fechtavimo federacijos
prezidentas
vytautas.polujanskas@gmail.com

Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė

LSFS prezidiumo narė

Lietuvos šaudymo sporto sąjungos
generalinė sekretorė
ltu.shooting@gmail.com

Ringa Baltrušaitė

LSFS generalinė sekretorė

Lietuvos sporto federacijų
sąjunga
zaidynes@lsfs.lt

Revizijos komisija:
  • Mindaugas Markevičius (Lietuvos golfo federacijos atstovas)
  • Diana Gornatkevičienė (Lietuvos sportinių šokių federacijos generalinė sekretorė)
  • Gintarė Šukytė (Lietuvos žirginio sporto federacijos generalinė sekretorė)