Apie mus

Lietuvos sporto federacijų sąjunga (LSFS) – savarankiška Lietuvos Respublikos ne pelno visuomeniniais pagrindais sukurta ir veikianti organizacija, vienijanti Lietuvos Respublikoje įregistruotas savanoriškumo principu susivienijusias sporto federacijas, asociacijas, sąjungas (toliau – sporto federacijas). LSFS vienija 73 sporto šakų federacijas, asociacijas, sąjungas. 

LSFS pripažįsta Olimpinę chartiją ir, vykdydama jos reikalavimus, dalyvauja olimpiniame judėjime. LSFS yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis asociacijos teisinę formą.

Aukščiausias LSFS organas – narių delegatų suvažiavimas. Aukščiausias kolegialus valdymo organas tarp suvažiavimų – Prezidiumas. Sąjungoje taip pat renkami Generalinis sekretorius bei revizinis organas – Revizijos komisija.

Nuo 1992 m. LSFS yra Europos nevyriausybinių sporto organizacijų sąjungos (European Non-Governmental Sports Organisation, ENGSO), vienijančios 40 šalių, narė ir vykdo jos nuostatas.

Svarbiausieji LSFS tikslai yra:
- bendradarbiaujant su sporto ir kitomis organizacijomis rūpintis Lietuvos sporto šakų populiarinimu, skleidimu ir plėtra Lietuvos respublikoje;
- koordinuoti į ją susijungusių sporto federacijų veiklą;
- teisiškai ginti LSFS narių teises bei interesus.