Apie mus

Lietuvos sporto federacijų sąjunga įkurta 1992 m. gruodžio 22 d.
LSFS yra savarankiška pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ir kitus teisės aktus įsteigta ne pelno siekianti, ribotos civilinės atsakomybės organizacija, vienijanti Lietuvos Respublikoje įregistruotas savanoriškumo pagrindu susivienijusias sporto federacijas, asociacijas, sąjungas.
Sąjungos veikla grindžiama savarankiškumo, savivaldos, gerojo valdymo, demokratiško klausimų sprendimo principais. Sąjunga pripažįsta Olimpinę chartiją, dalyvauja olimpiniame judėjime bei remia ir kitų sporto šakų veiklą.

LSFS nariais yra 70 nacionalinių sporto šakų federacijų.

Aukščiausias Sąjungos valdymo organas yra Visuotinis narių susirinkimas. Sąjungos veiklai vadovauja Prezidentas. Kolegialūs organai yra Prezidiumas ir Revizijos komisija.

Nuo 1992 m. LSFS yra Europos nevyriausybinių sporto organizacijų sąjungos (European Non-Governmental Sports Organisation, ENGSO), vienijančios 33 šalis, narė ir vykdo jos nuostatas.

Svarbiausieji LSFS tikslai yra:

- Bendradarbiaujant su sporto ir kitomis organizacijomis rūpintis Lietuvos sporto šakų populiarinimu, skleidimu ir plėtra;
- Narių savivaldos įgyvendinimas;
- Narių veiklos koordinavimas;
- Narių interesų atstovavimas ir jų gynimas valstybės institucijose, tarptautinėse ir užsienio organizacijose;
- Sąjungos narių kvalifikacijos tobulinimas.

Logotipas: .jpg; .png