Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

15-oji ENGSO Generalinė Asamblėja

15-oji ENGSO Generalinė Asamblėja vyko Helsinkyje, gegužės 4-6, kurioje dalyvavo delegatai iš 31 narių šalių.

Kartu su ENGSO Generaline Asamblėja, kuri taip pat buvo rinkimine, vyko ir ENGSO Jaunimo konferencija „Ateities lyderiai – įgalina jaunus Europiečius“ gegužės 2-6, taip pat ir rinkiminė ENGSO jaunimo Asamblėja.

Kaip įvadas į ENGSO Generalinę Asamblėją, vyko ES seminaras, išrenkant pačias svarbiausias temas susijusias su sportu Europos Sąjungoje ir ateities dokumentu „Baltuoju sporto dokumentu“. Tai buvo galimybė išgirsti garsių žmonių poziciją, tokių kaip Suomijos sporto federacijų prezidentas Timo Laitinen, Europos Parlamento narys Lasse Lehtinen, Pedro Velazquez ir pan.

ENGSO Generalinė Asamblėja buvo oficialiai atidaryta ENGSO prezidento Bengt Sevelius, kuris pažymėjo sporto specifiškumą, jo svarbą ir rezultatus. Prezidentas Bengt Sevelius taip pat padėkojo ENGSO generaliniam sekretoriui Predrag Manojlovic ir sekretoriatui už ypač gerą darbą ir puikiai paruoštą ENGSO Generalinės Asamblėjos dokumentaciją ir visą šio renginio organizaciją, kuriame bendradarbiavimas tarp ENGSO sekretoriato ir Suomijos sporto federacija buvo išskirtiniame lygyje. Suomijos sporto federacijos prezidentas Timo Laitinen pasveikino visus dalyvius atvykusius į Generalinę Asamblėją ir trumpai pristatė Suomijos sportą.

Po reguliarių procedūrų priimant programą, darbotvarkę ir praeitos Generalinės Asamblėjos, vykusios 2006 Maltoje protokolą, delegatai priėmė ENGSO Vykdomojo komiteto siūlymą pakeisti ENGSO narį iš Bosnijos ir Hercegovinos. Vietoj Bosnijos ir Hercegovinos sporto asociacijos, nauja ENGSO nare, kaip organizacija, kuri pilnai laikysis visų įsipareigojimų ir atstovaus sportą visoje savo teritorijoje, tapo Bosnijos ir Hercegovinos olimpinis komitetas.

Taip pat buvo paminėta, kad Rumunijos olimpinis komitetas praeitais metais išreiškė norą tapti ENGSO nariais. Tačiau, nuo tada jie dar nėra pristatę visų reikiamų dokumentų ir šiais metais jie tik patvirtino savo norą išlikti, bent dabar, tik stebėtojais.

ENGSO Generalinė Asamblėja patvirtino darbo ataskaitas ir veiklas ENGSO Vykdomojo komiteto narių, prezidento, generalinio sekretoriaus, iždininko ir auditoriaus už praėjusių metų laikotarpį. ENGSO nariai pozityviai įvertino patvirtintas ataskaitas ir pasveikino finansinę, kaip buvo pripažinta skaidrią, ataskaitą ir ENGSO biudžetą.

Generalinio sekretoriaus Predrag Manojlovic siūlymu, buvo priimta, kad iždininko mandatas būtų pratęstas iki birželio 30, 2007, tol kol visos reikalingos procedūros susijusios su dokumentų sutvarkymu ir perdavimu bus užbaigtos.

Kalbant apie ES ir sportą, Europos olimpinio komiteto Vykdomojo komiteto narys Kai Holm, paminėjo visas dilemas, problemas, bet taip pat ir reikmes susijusias su ES dokumentu pavadintu „Baltasis sporto dokumentas“. Jis pabrėžė būtinybę EOC (Europos olimpinis komitetas) ir ENGSO tęsti bei vystyti bendradarbiavimą tose srityse, kurios susijusios su visomis sporto sritimis visoje Europoje.

ENGSO delegatai patvirtino veiksmų planą artėjančiam periodui dėl ES reikalų taip pat ir ENGSO veiklų planą.

ENGSO partnerių atstovai, kurie dalyvavo Generalinėje Asamblėjoje, kalbėjo apie bendradarbiavimą su ENGSO, t.y. Eric de Boever EUPEA generalinis sekretorius, Marie Leroux EASE prezidento delegatė, George Diderich EFOM iždininkas ir Erika Koenig-Zenz, EWS generalinė sekretorė.

Ataskaita dėl ENGSO jaunimo reikalų, veiklos ir veiksmų plano sekančiam periodui, taip pat ir Generalinės Asamblėjos rezultatai bei ENGSO Jaunimo rinkimai buvo pristatyti Jan Holze, ENGSO jaunimo prezidento. Jis akcentavo svarbų ENGSO Jaunimo gautą laimėjimą tampant EuroChild nariais, gavus vietą CoE (Europos Taryboje), ir dalyvaujant bei organizuojant Europos jaunimo ir sporto forumą, taip pat ir daugelį kitų svarbių renginių jaunimui ir jauniems lyderiams Europoje.

Judith Wood, viceprezidentės Brigitta Kervinen vardu pristatė naują vadovavimo projektą ENTER! (ĮEIK), kuris buvo labai sėkmingai priimtas Paryžiuje, 2006.

Kristina Heinonen ir Jan Bohač, kalbėjo apie visuomenės informavimą ir komunikacijos problemas ir pasveikino puikų ENGSO sekretoriato darbą bei ENGSO interneto tinklalapio administratorių bei jų nuolatines pastangas pagerinti ir modernizuoti darbą vis labiau ir labiau. Siūlymas naujam, vartotojui patogiam ir modernizuotam internetiniam tinklalapiui buvo priimtas anonimiškai, taip pat kaip ir Suomijos sporto federacijos siūlymas, kad Naujienlaiškis, kurį jie spausdina, būtų ateityje siunčiamas nariams elektroninėje formoje tam, kad išvengti nepaprastai didelių išlaidų dengiamų Suomijos federacijos ir ENGSO.

Jan Bohač pabrėžė būtinybę visoms narių šalims siųsti reguliarias kasmetines Šalies Ataskaitas ir specialistų sąrašus, kurie turėtų būti baigti iki gegužės 30.

Vienas iš svarbiausių klausimų paskutinius dvejus metus buvo ENGSO vystymo grupės veikla, kurių ataskaita ir naujas Strateginis Veiksmų planas sekančiam ketverių metų periodui. buvo priimti po narių diskusijos. Delegatai taip pat patvirtino siūlymą, kad sekant naujai priimtą Strateginį planą ir veiklas įgyvendinamas sekančiame periode, nario mokestis taip pat turėtų būti priimtas 1000 Eurų.

Pradedant įgyvendinti naujai priimtą strateginį planą, delegatai patvirtino siūlymą sušaukti neeilinę Generalinę Asamblėją po 15-osios ENGSO Generalinės Asamblėjos pasibaigimo tam, kad priimti visas reikiamas ENGSO Statuto technines modifikacijas, kurios papildomai padės naujam ENGSO darbui.

Sekantys atstovai iš ENGSO šalių narių buvo pasiūlyti laisvoms pozicijoms ENGSO Vykdomajame komitete: ENGSO prezidente Birgitta Kervinen (prieš tai vice prezidentė nuo Suomijos), ENGSO iždininku Jean-Francois Angles (prieš tai Vykdomojo komiteto narys nuo Prancūzijos), ENGSO Vice prezidentu Toomas Toenise (Estija), ENGSO Vykdomojo komiteto ofiso nariais sekančiam periodui Carlos Cardoso (Portugalija), ir naujais ENGSO Vykdomojo komiteto nariais Louis Kilcoyne (Islandija), Romana Caput-Jogunica (Kroatija) ir Karen Werell-Wiklund (Švedija).

Pirmininkaujant Gernot Wainig su Rinkimų komiteto pagalba, sudaryto iš Auditorių (Totrakan ir Szanto), ENGSO Generalinės Asamblėjos delegatai priėmė informaciją iš prezidento Sevelius dėl Karen Werell Wiklund iš Švedijos sprendimo atsiimti savo kandidatūrą, ir anonimiškai išrinko naują ENGSO Vykdomąjį komitetą, sudarytą sekančiai:

- ENGSO prezidentė – Birgitta Kervinen (Suomija);

- ENGSO Viceprezidentas – Toomas Toenise (Estija);

- ENGSO generalinis sekretorius – Predrag Manojlovic (Serbija);

- ENGSO iždininkas – Jean-Francois Angles (Prancūzija);

- ENGSO Vykdomojo komiteto nariai:

- Jan Bohač (Čekija);

- Louis Kilcoyne (Islandija);

- Romana Caput-Jogunica (Kroatija);

- Carlos Cardoso (Portugalija).

ENGSO Jaunimo išrinkti nariai naujam Jaunimo komitetui yra:

- Jan Holze, prezidentas (Vokietija);

- Anna-Mari Hamalainen, viceprezidentė (Suomija);

- Doitchin Angelov, narys (Bulgarija);

- Anna Eliasson, narė (Švedija);

- Yvette heywood, narė (D. Britanija);

- Natasa Jankovic, narė (Serbija);

- Barbara Lang, narė (Austrija);

- Eszter Rudas, narė (Vengrija);

- Karine Teow, narė (Prancūzija).

Sekantis Forumas vyks rugsėjo 14-16, Farerų salose, priimančioji organizacija išsiųs temas, kurios yra specifinis jų interesas, tuo tarpu kai kitos bus ENGSO interesų sferoje.

Atstovai iš Turkijos Olimpinio komiteto pristatė Stambulo miestą, kaip šeimininką sekančios ENGSO Generalinės Asamblėjos 2008 gegužės pradžioje, kaip dalies 100-ųjų Olimpinių komiteto metinių šventei. Sekantys šeimininkai bus Prancūzija 2009 ir paremtas siūlymu Serbijos, Belgrado olimpinio komiteto 2010.

Pasibaigus 15-ajai ENGSO Generalinei Asamblėjai, neeilinė Generalinė Asamblėja paskirta priimti ENGSO Statuto pakeitimus ir pataisymus, taip pat ir specialią pataisą ir skirsnį, kuris pristatys Garbės prezidento poziciją, garbės narius.

Pirmuoju garbės prezidentu ENGSO Generalinės Asamblėjos delegatai nusprendė nominuoti Bengt Sevelius, daugelį metų buvusį ENGSO prezidentu.

Reiškiant dėkingumą buvusiam ENGSO prezidentui, ENGSO Vykdomojo komiteto atstovai ir šalių narių delegatai padovanojo specialią atminimo dovaną su linkėjimais ir padėkomis įdėjus savo milžinišką indėlį vystant ir skatinant ENGSO įvaizdį ateityje ir istoriją, kurią jis sukūrė savo ypatingu pasiaukojančiu darbu.

Nauja prezidentė Kervinen padėkojo visiems už paramą, Suomijos sporto federacijai ir ENGSO sekretoriatui už puikią Generalinės Asamblėjos organizaciją, išskirtinį visų delegatų indėlį ir visiems palinkėjo sėkmingo darbo artėjančiame ketverių metų periode.