Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Įvyko Lietuvos sporto federacijų sąjungos ataskaitinis suvažiavimas

Trakuose, „Trasalio“ pramogų ir sveikatingumo centre įvyko Lietuvos sporto federacijų sąjungos (LSFS) ataskaitinis suvažiavimas.
 Suvažiavime dalyvavo LSFS prezidiumo nariai; 36 Lietuvos sporto federacijų, sąjungų asociacijų deleguoti atstovai (viso 65 delegatai), svečiai – KKSD generalinio direktoriaus pavaduotojas Ritas Vaiginas, LTOK olimpinių programų direkcijos direktorius Kazys Steponavičius, sporto žurnalistai.
Suvažiavimo pradžioje viceprezidentė Vida Kanišauskienė paskelbė 2007 m. Lietuvos sporto žurnalistų ir geriausios sporto redakcijos konkurso rezultatus. Konkurse dalyvavo 65 žurnalistai, kuriuos nominavo 38 sporto šakų federacijos. Pagal konkurso nuostatus už pirmąsias tris vietas buvo išmokėti piniginiai prizai, kiekvienam dešimtuko nariui buvo įteiktos gėlės ir atminimo dovanėlės: 
1. Marytė Marcinkevičiūtė „Sportas“ (310 tšk.)
2. Laima Janušonytė LRT (83 tšk.) 
3. Gintarė Grikštaitė LRT (75 tšk.) 
4. Gintaras Nenartavičius „Lietuvos rytas“ (58 tšk.) 
5. Ginas Pinigis „Sportas“ (49 tšk.) 
6. Vytautas Krajašas BNS (41 tšk.) 
7. Modestas Krukauskas TV5 (41 tšk.)
8. Romas Poderys „Kauno diena“ (40 tšk.) 
9. Gintaras Mataitis LNK (38 tšk.)
10. Tomas Gaubys ELTA (35 tšk.)
 
Sporto redakcijų tarpe pirma vieta atiteko LRT, 2 vieta – savaitraščio „Sportas“ redakcijai, 3 vieta –„Kauno dienai“. Geriausia sporto redakcija buvo apdovanota LSFS atminimo prizu „Atletas“.
Suvažiavimas prasidėjo naujų narių priėmimo į LSFS procedūra. Į LSFS buvo priimtos Nacionalinė slidinėjimo asociacija ir Lietuvos futbolo federacija, o Klubinė pokerio asociacija tapo asocijuota nare, jos atstovai bus kviečiami į renginius, nes pagal LSFS Įstatus kol kas jų narystė LSFS negalima.
Toliau sekė LSFS prezidento Rimanto Kveselaičio išsami LSFS 2007 m. veiklos ataskaita, kurioje paliesti daugelis svarbių ir aktualių sporto visuomenei klausimų: LSFS teikiami projektai ES struktūrinių fondų lėšoms gauti, dalyvavimas įstatymų rengimo ir leidybos veikloje, bendradarbiavimas su KKD ir LTOK, Lietuvos savivaldybių sporto padalinių vadovų asociacija. Taip pat aktyvus dalyvavimas įvairių šalies sporto organizacijų vykdomose programose, tarptautiniuose renginiuose. 

Opus ir dar neišspręstas klausimas – sporto federacijų generalinių sekretorių, direktorių, kitų darbuotojų atlyginimai, kitos socialinės apsaugos problemos. LSFS Prezidiumas ne kartą svarstė tai, kėlė šį klausimą KKSD vadovams, bet valstybinių institucijų atsakymas vienas: visuomeninės organizacijos, kokios, beje, yra sporto federacijos, tik pačios gali spręsti vidaus problemas !!! Prezidentas pakvietė kartu spęsti šią opią problemą.
Pranešimą padarė Revizijos komisijos pirmininkas Aleksandras Makarenka (regbio federacijos prezidentas). Revizijos metu nustatyta, kad kai kurie atsiskaitytiniai asmenys nesilaiko nustatytų terminų atsiskaitant už gautas lėšas priemonių vykdymui, t.y. pavėluotai pateikia avansines apyskaitas. Tai trukdo operatyviai tvarkyti finansinę atskaitomybę. Suvažiavimas vienbalsiai patvirtino Revizijos komisijos ataskaitą.

LSFS Generalinis sekretorius Valentinas Paketūras pristatė 2008 m. LSFS veiklos programos projektą, 2007 m. LSFS biudžeto vykdymo apyskaitą ir 2008 metų LSFS biudžeto projektą.
Suvažiavime kalbėjęs svečias – KKSD generalinio direktoriaus pavaduotojas Ritas Vaiginas padėkojo už galimybę dalyvauti renginyje. Jis pabrėžė, kad LSFS yra lygiaverčiai KKSD partneriai, pasidžiaugė, kad vis mažiau priekaištų girdėti KKSD adresu lyginant su praėjusiais metais. R. Vaiginas paneigė gandus, kad LSFS gali būti sujungta su LTOK. Jo asmenine nuomone, tai paralyžiuotų federacijų veiklą. LTOK užduotys kitos, jis veikia pagal savo programą.
Gen. direktoriaus pavaduotojas džiaugėsi, kad didėja LSFS finansavimas, išreiškė viltį, kad kitais metais jis galėtų dar labiau išaugti.
R. Vaiginui palietus Sporto rėmimo fondo reikalus, kilo karštesnė diskusija. Šiemet kaip niekada užtruko fondo lėšų skirstymas. Priežastis – ilgai nepatvirtinta fondo taryba. Šios tarybos sudėtį (iš 5 asmenų) tik LSFS suvažiavimo išvakarėse patvirtino Ministras Pirmininkas: 
- A. Raslanas, KKSD 
- V. Zubernis, LTOK 
- A. Vasiliauskas, asociacija „Sportas visiems“ 
- D. Gudzinevičiūtė, Lietuvos olimpiečių asociacija
- A. Grabnickas, Lietuvos savivaldybių sporto padalinių vadovų asociacija 
Taigi, didelei suvažiavimo dalyvių nuostabai, taryboje nėra LSFS atstovo!!! Tai visiškai nesuvokiama nei prezidiumui, nei sporto federacijoms.
LSFS viceprezidentas Leonardas Čaikauskas buvo griežtas šiuo klausimu ir pakvietė delegatus, atstovaujančius 36 sporto federacijas, kreiptis į LR Vyriausybę siekiant paaiškinimo, kodėl LSFS, kaip didžiausios visuomeninės sporto organizacijos ir labiausiai suinteresuotos fondo veikla, atstovas neįtrauktas į fondo tarybą.
Švelnindamas padėtį R. Kveselaitis išreiškė viltį, kad tai tik laikinas nesusipratimas.