Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Baltoji knyga dėl sporto

Šis dokumentas kūno kultūrą ir sportą pripažįsta kaip vis didesnę reikšmę įgaunantį socialinį ir ekonominį reiškinį, labai padedantį siekti ES strateginių solidarumo ir gerovės tikslų.
Lietuvos sporto federacijų sąjunga savo veikloje atsižvelgia į aukščiau minėtos Baltosios Knygos Dėl Sporto rekomendacijas bei ragina savo asocijuotas nares – sporto šakų federacijas, asociacijas, sąjungas laikytis lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų savo veikloje. 
Pagrindiniai Baltosios knygos dėl sporto tikslai: 
– stiprinti visuomenės sveikatą skatinant didesnį fizinį aktyvumą;
– stiprinti sporto vaidmenį švietimo ir mokymo srityje; 
– panaudoti sporto galimybes siekiant socialinio įtraukimo, integracijos ir lygių galimybių; 
– užtikrinti viešąjį sporto finansavimą ir kt. 

Baltoji knyga dėl sporto (PDF failas parsisiuntimui)