Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

VIII Pasaulio lietuvių sporto žaidynės

Pasaulio lietuvių sporto žaidynės turi gilias tradicijas. Pirmoji Lietuvos tautinė olimpiada įvyko 1938 m. Kaune. Lietuvai esant TSRS sudėtyje olimpiados nevyko. Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos iniciatyva po 40 metų pertraukos buvo atkurtos senosios tradicijos ir 1978 m. Toronte (Kanada) buvo surengtos I pasaulio lietuvių sporto žaidynės, kuriose dalyvavo 1101 sportininkas.
1983 m. Čikagoje (JAV) įvyko II pasaulio lietuvių sporto žaidynės (toliau – PLSŽ), 1988 m. Adelaidėje (Australija) - III PLSŽ. 1991 m. Lietuvoje įvyko IV PLSŽ, kuriose dalyvavo apie 3000 lietuvių kilmės sportininkų iš 12 pasaulio šalių. 1995 m. vykusiose Lietuvoje V PLSŽ trisdešimties sporto šakų varžybose dalyvavo 4870 sportininkų. 1998 m. Lietuvoje taip pat buvo surengta II Lietuvos tautinė olimpiada ir VI PLSŽ. 2005 m. Vilniuje vyko VII PLSŽ, jose dalyvavo 5134 dalyviai iš 18 šalių. 2005 m. birželio 30 d. Kūno kultūros ir sporto departamente įvyko Pasaulio lietuvių forumas, kuriame buvo nutarta pasaulio lietuvių sporto žaidynes kas 4 metai rengti Lietuvoje.

Pasaulio lietuvių sporto žaidynės skirtos po visą pasaulį išsisklaidžiusiems lietuviams susiburti gimtinės sporto aikštynuose. Žaidynių tikslas – tęsti tautinio bendradarbiavimo, jaunosios lietuvių kartos lietuvybės išsaugojimo tradiciją. VIII pasaulio lietuvių sporto žaidynės bus rengiamos 2009 m. birželio mėn. 25-28 d. ir kartu paminės Lietuvos vardo paminėjimo 1000-metį bei „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ renginius. Pasaulio lietuvių sporto žaidynių iškilmingas atidarymas vyks 2009 m. birželio mėn. 27 d. 20.00 val. Kalnų parke, Vilniuje.

Žaidynių uždaviniai:
1. Padėti po pasaulį pasklidusiems lietuviams susitikti, išsamiau pažinti šalies kultūrą, puoselėti sporto tradicijas, ugdyti pilietiškumą;
2. Per sportą siekti glaudesnio pasaulio lietuvių bendradarbiavimo , gyvenančių užsienyje tautiečių lietuvybės išsaugojimo;
3. Plėtoti tautoje sveikatą stiprinantį sportą – sportą visiems;
4. Propaguoti kūno kultūrą ir sportą kaip neatskiriamą tobulos asmenybės ugdymo priemonę, sudaryti sąlygas atvykusiems tautiečiams ir vietos gyventojams pasivaržyti, pagal išgales siekti sportinių rezultatų.

VIII pasaulio lietuvių sporto žaidynes globoja Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus.

2008 m. gruodžio mėn. 9 d. Kūno kultūros ir sporto departamente vykusiame ministro pirmininko 2008 m. spalio mėn. 29 d., Nr.397 patvirtintos darbo grupės posėdyje patvirtinti VIII pasaulio lietuvių sporto žaidynių nuostatai, direktoratas bei darbo grupės priemonių planas.

Žaidynių metu numatomos vykdyti 24 sporto šakų varžybos skirtingose amžiaus grupėse, taip pat vyks kultūrinė programa, uždarymo ir atidarymo šventės. VIII PLSŽ metu vyks lietuvių bendruomenių atstovų ir Lietuvos centrinių sporto organizacijų vadovų forumas.

Žaidynėse vyks šių sporto šakų varžybos:
1. Badmintonas
2. Biliardas
3. Estafetinis bėgimas
4. Futbolas
5. Golfas
6. Greitasis čiuožimas riedučiais
7. Kalnų slidinėjimas
8. Keliautojų sportas
9. Kėgliai (Boulingas)
10. Krepšinis
11. Smūgiavimas į taikinį (Lietuviškas Hel-pongas)
12. Lietuviškas ritinys
13. Ringas
14. Orientavimosi sportas
15. Pliažo tinklinis
16. Plaukimas
17. Smiginis (Darts)
18. Stalo tenisas
19. Sportinė žūklė
20. Šaudymas
21. Šaškės
22. Šachmatai
23. Šiaurietiškasis vaikščiojimas (Nordic walking)
24. Tenisas