Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

LSFS ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas

2009 m. vasario 20 d. Vilniuje įvykęs Lietuvos sporto federacijų sąjungos (LSFS) ataskaitos ir rinkimų suvažiavimas išklausė prezidento Rimanto Kveselaičio 2008 m. LSFS veiklos ir Revizijos komisijos ataskaitas, patvirtino 2009 m. veiklos programos ir biudžeto projektus.


Ataskaitoje prezidentas apžvelgė 2008 m. organizacinės, sportinės veiklos sritis, tarptautinius ryšius. Jis pasidžiaugė, kad LSFS pavyko įgyvendinti dar prieš ketverius metus iškeltą idėją – patekti į Leonardo da Vinči projektą ir per mobilumo programas gauti lėšų sporto šakų federacijoms. Šis procesas jau vyksta, tačiau tenka apgailestauti, kad federacijos rodo per menką aktyvumą. Mūsų tikslas – į šį projektą pritraukti kuo daugiau sporto šakų federacijų. Tos federacijos, kurios jau pasinaudojo mobilumo programomis, nori dalyvauti vėl ir vėl, tačiau tebeišlieka ganėtinai sunku sudominti kitas federacijas. Kitas labai svarbus atliktas žingsnis – tai sporto vadybininkų tobulinimas. Padedama Verslo darbdavių konfederacijos, LSFS pateikė paraišką „Sporto vadybininkų ir sporto organizacijų vadovų gebėjimų ir kompetencijų tobulinimas“ Europos socialinio fondo agentūrai dėl dalyvavimo Žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje. Programoje dalyvaus apie 400 žmonių, jos įgyvendinimui laukiama 2,5 mln. litų lėšų. Prezidentas taip pat pabrėžė Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) paramos svarbą, padėkojo LTOK ir Kūno kultūros ir sporto departamentui (KKSD) už nuoširdų bendradarbiavimą.

Savo pranešime R. Kveselaitis paminėjo ir keletą neišspręstų problemų, tokių kaip sporto šakų federacijų darbuotojų atlyginimai. Pabaigoje prezidentas pakvietė siekti ir traktavo tai kaip labai svarbų naujai išrinkto LSFS prezidiumo uždavinį, kad nebūtų sugriauta sporto valdymo struktūra, nes KKSD prijungus prie kurios nors ministerijos, pirmoje eilėje stipriai nukentėtų sportas.

Revizijos komisijos ataskaitą pateikė šios komisijos pirmininkas Aleksandras Makarenka. Per ataskaitinį laikotarpį pažeidimų nenustatyta. Buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad sporto federacijos ir jų darbuotojai dažnai labai vėluoja atsiskaityti už lėšų panaudojimą ir nurodyta siekti savalaikio atsiskaitymo.

Toliau generalinis sekretorius Valentinas Paketūras apžvelgė 2008 m. biudžeto vykdymą ir pristatė 2009 m. veiklos programos ir biudžeto projektus, kuriuos suvažiavimas patvirtino.

Galiausiai buvo pereita prie LSFS valdymo organų rinkimų. Naujai ketverių metų kadencijai prezidentu vienbalsiai perrinktas Rimantas Kveselaitis. Viceprezidentais perrinkti Vida Kanišauskienė, Andrejus Gribojedovas, Leonardas Čaikauskas bei naujai išrinktas buvęs prezidiumo narys Romas Vitkauskas (kyokushin karate). Generaliniu sekretoriumi perrinktas Valentinas Paketūras, o į prezidiumą išrinkti: Tomas Karpavičius (futbolas), Romualdas Bakutis (dviračių sportas), Antanas Vilčinskas (greitasis čiuožimas), Arūnas Daugirdas (biatlonas), Laima Janušonytė (sporto žurnalistai), Edmundas Janauskas (motorlaiviai), Viačeslavas Kalininas (šiuolaikinė penkiakovė).

Į Revizijos komisiją pasiūlyti ir bendru sutarimu išrinkti: Aleksandras Makarenka (regbis), Rūtenis Paukštė (medžioklinis šaudymas) ir Artūras Macijauskas (žolės riedulys).

Suvažiavimo darbe dalyvavo svečiai – LTOK Olimpinių programų direktorius Kazys Steponavičius, KKSD generalinio direktoriaus pavaduotojas Ritas Vaiginas, „Sportas visiems“ asociacijos prezidentas Algimantas Vasiliauskas, tarptautinės regbio federacijos (FIRA) viceprezidentas Alfonsas Grumbinas, Lietuvos triatlono federacijos prezidentas, LR Ministro Pirmininko patarėjas Raimundas Alekna.

Suvažiavime buvo paskelbti 2008 m. geriausio sporto žurnalisto rinkimų rezultatai. Virš 30 rinkimuose dalyvavusių sporto šakų federacijų konkursui nominavo 77 sporto žurnalistus. Tokio pobūdžio rinkimai buvo vykdomi paskutinį kartą. Nuo šių metų bus kartu su Lietuvos sporto žurnalistų federacija parengti nauji konkurso nuostatai. 

Sporto žurnalistų dešimtukas buvo apdovanotas atminimo prizais, o nugalėtojai ir antrosios bei trečiosios vietos laimėtojams buvo įteikti piniginiai čekiai.

Sporto žurnalistų dešimtukas:
1 vieta - Marytė Marcinkevičiūtė („Sportas“)
2 vieta - Laima Janušonytė (LRT)
3 vieta - Gintaras Nenartavičius („Lietuvos rytas“)
4 vieta - Gintarė Grikštaitė (LRT)
5 vieta - Julius Bliūdžius („Sportas“)
6 vieta - Ginas Pinigis („Sportas“)
7 vieta - Dovilė Kamarauskienė („Kauno diena“)
8-9 v. - Modestas Krukauskas („Lietuvos rytas“)
- Algis Matulevičius („Sostinė“)
10 vieta - Gintaras Mataitis (LNK).

Suvažiavimas Lietuvos sporto federacijų sąjungos prezidiumo darbą įvertino gerai.

Suvažiavime buvo priimtas Lietuvos sporto federacijų sąjungos suvažiavimo delegatų kreipimasis į Lietuvos respublikos vyriausybę ir valstybės valdymo tobulinimo (Saulėlydžio) komisiją dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Kūno kultūros akademijos Infrastruktūros plėtros ir sporto reikalų prorektoriaus Romo Kairaičio pristatytas atviras laiškas LR Prezidentui, Seimo pirmininkui ir Ministrui Pirmininkui dėl prastėjančios situacijos rengiant sporto specialistus Lietuvoje.