Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Pirmasis naujojo prezidiumo posėdis

Po 2009 m. vasario mėn. įvykusio LSFS atskaitos ir rinkimų suvažiavimo į pirmąjį posėdį susirinkę prezidiumo nariai pasiskirstė veiklos barus, kuriuos kiekvienas iš jų kuruos per visą naująjį olimpinį ciklą.
Tokiu būdu, viešieji ryšiai atiteko viceprezidentei Vidai Kanišauskienei ir prezidiumo narei Laimai Janušonytei, jos perengs ir naujus sporto žurnalistų konkurso nuostatus. Ryšius su žaidimų sporto federacijomis palaikys viceprezidentas Leonardas Čaikauskas ir prezidiumo narys Tomas Karpavičius, dvikovės sporto šakų federacijomis domėsis viceprezidentas Andrejus Gribojedovas, individualiomis sporto šakomis – Viačeslavas Kalininas ir Romualdas Bakutis, kuris kartu su kitu viceprezidentu Romu Vitkausku bus atsakingas už ryšius su verslo atstovais. Arūnas Daugirdas, jau antrą kadenciją esantis prezidiumo nariu, ir naujai išrinktas Antanas Vilčinskas šefuos žiemos sporto šakas, o motorlaivių prezidentas Edmundas Janauskas atstovaus neolimpines sporto šakas. Konkrečias užduotis kiekvienam prezidiumo nariui pavesta parengti LSFS Valdybai. Kiekvienas prezidiumo narys kaip LSFS atstovas turėtų dalyvauti šefuojamų sporto federacijų renginiuose, išklausyti jų problemas, kartu pasidžiaugti jų pasiekimais, referuoti apie šią veiklą LSFS prezidiumo posėdžiuose.

Kaip numato LSFS Įstatai ir veiklos programa per metus ketinama sukviesti 6-7 prezidiumo posėdžius. Paprastai posėdis kviečiamas priešpaskutinį mėnesio ketvirtadienį. Nuo šiol prezidiumas apsisprendė rinktis antradieniais. Posėdžio darbotvarkė taikoma prie konkrečių įvykių, kai būtina priimti svarbius sprendimus. Vasarą posėdžių planuojama mažiau, bet šiemet numatomas posėdis birželio mėn., nes nusimato daug renginių. Prezidentas pakvietė visus prezidiumo narius maksimaliai dalyvauti LSFS veikloje bei prezidiumo posėdžiuose.

Buvo iškeltas klausimas dėl posėdžių lankomumo. Kaip numato LSFS Įstatai, jeigu narys tris kartus iš eilės neatvyksta į posėdį, LSFS Valdyba turi teisę suspenduoti to prezidiumo nario veiklą, o suvažiavimas gali atšaukti jį iš prezidiumo narių. Anksčiau tai nebuvo taikoma, tačiau dabar prezidiumo nariai pritarė siūlymui. Posėdžių lankomumo apskaitą pavesta atlikti posėdžių sekretorei Daivai Mončiunskienei.

Prezidiumas aptarė ir labai opų nūdienos klausimą – Kūno kultūros ir sporto departamento (KKSD) prijungimas prie kažkurios ministerijos. LSFS gina KKSD, ėmėsi iniciatyvų jo palaikymui, susitiko su Valstybės valdymo tobulinimo (Saulėlydžio) komisijos pirmininku Valentinu Milakniu. Kūno kultūros ir sporto departamentas de jure yra VRM pavaldume, jei dar taps ir de facto – bus blogai. R. Kveselaitis kalbėjo ir apie nuo verslo visuomenės paruoštą ir komisijai įteiktą raštą dėl KKSD palaikymo. LSFS suvažiavimas taip pat priėmė kreipimąsi į LR Vyriausybę ir Saulėlydžio komisiją, kurį pasirašė 53 sporto federacijos. Šis kreipimasis taip pat buvo įteiktas komisijos pirmininkui.