Baigti skirstyti Lietuvos sporto pinigai: paskelbtas geriausiųjų pareiškėjų sąrašas

Lietuvos sporto pasauliui paskelbta kas ir kiek gaus valstybės pinigų iš Kūno Kultūros ir Sporto Rėmimo Fondo 2016 m: (KKSRF) taryba baigė skirstyti 2016 m. fondo biudžeto lėšas. Iš viso 370 projektų finansavimui paskirstyta 2,51 mln. eurų.

Šiemet skaidriam paraiškų vertinimui ir pinigų skirstymui Taryba skyrė ypatingą dėmesį. Kiekvieną paraišką pirmąkart vertino po du nepriklausomus ekspertus, iš viso jų buvo 26. Paraiškų vertinimui iš viso buvo organizuoti 9 posėdžiai. Fondo tarybos posėdžius stebėjo Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos narys Eduardas Šablinskas.

„Šiemet paraiškų vertinimas pakilo į kokybiškai naują lygį. Skaidrumui ir viešumui skirta tiek dėmesio, kiek niekada iki šiol. Todėl esame tikri, kad sporto pinigai buvo paskirstyti tikslingai ir pasieks tuos, kas jų iš tikrųjų labiausiai nusipelnė“, – sako KKSRF pirmininkas Rimantas Kveselaitis.

Rėmimo paraiškos finansuojamos pagal penkias kryptis – didelio sportinio meistriškumo plėtotės, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimo, sporto mokslo ir sporto specialistų rengimo, „Sporto visiems“ sąjūdžio plėtotės bei sporto bazių priežiūros ir statybų plėtotės.

Maksimalus galimas surinkti paraiškos balas buvo 25, tokį balą surinko 5 paraiškos. 7 paraiškos buvo įvertintos 24,5 balų suma, 12 paraiškų – 24 balais. Visų minimalų reikalingą balų skaičių (15 balų) surinkusių paraiškų bendras vidurkis – 19,41 balas.

Paskirstyti 2,51 mln. eurų sudaro 35 proc. Fondo biudžeto. Likusius 65 proc. - 3,59 mln. eurų šiemet gaus 66 Kūno kultūros ir sporto departamento pripažintos nacionalinės sporto šakų federacijos, tai 288 700 EUR daugiau nei pernai. Šios sumos federacijoms apskaičiuojamos remiantis KKSD pateiktais vertinimais.

KKSRF tarybą sudaro jos pirmininkas Lietuvos tautinio olimpinio komiteto narys R. Kveselaitis ir nariai Lietuvos savivaldybių sporto padalinių vadovų asociacijos pirmininkas Albinas Grabnickas, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto viceprezidentas Romualdas Bakutis, KKSD generalinis direktorius Edis Urbanavičius bei Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ prezidentas Algis Bronislovas Vasiliauskas. Taryba sprendimus priima kolegialiai.

Pagal Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymą Fondo lėšas sudaro 1 proc. valstybės biudžeto lėšų už alkoholinius gėrimus ir tabaką ir 10 proc. iš loterijų ir azartinių lošimų mokesčio. Iš viso 2016 m. fondo biudžetą sudaro 6 199 725 EUR – tai per 2015 m. į fondą iš tabako ir alkoholio akcizų bei loterijų surinkti 6 116 000 EUR ir 83 725,23 EUR, kurie 2015 m. buvo grąžinti į fondo biudžetą projektų vykdytojų.

Projektų, kuriems įgyvendinti skirtos fondo lėšos, įtraukiant ir sporto šakų plėtros projektus, sąrašas.