LSFS prezidiumo posėdis

Vasario 2 d. (antradienį) Vilniuje įvyko LSFS Prezidiumo posėdis. Posėdžio pradžioje buvo pasveikintas LSFS viceprezidentas Edvinas Eimontas, kuris neseniai tapo Lietuvos futbolo federacijos prezidentu.

Posėdyje prezidentas Rimantas Kveselaitis ir generalinė sekretorė Agnė Vanagienė apžvelgė 2015 m. LSFS veiklos programos ir biudžeto vykdymą. Buvo konstatuota, kad programa, net ir neplanuoti projektai kaip pvz. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektas „Lietuvos sporto federacijų bendravimo mechanizmų ir finansinio savarankiškumo stiprinimas“, sporto organizatorių kursai kartu su LTOK, įvykdyta pilnai. Sėkmingai organizuotos ir įvykdytos 2015 m. Lietuvos jaunių ir sporto vilčių žaidynės, sulaukta gerų atsiliepimų. Baltijos jūros šalių jaunių sporto žaidynėse Brandenburge (Vokietija) 11 sporto šakų varžybose dalyvavo 180 šalies sportininkų ir parvežė 132 medalius. Nacionalinių jaunimo ir jaunių rinktinių ekipiravimui jau gauta ir išdalinta pusė komplektų.

Turėjome 5 ES programas, iš kurių 4-iose buvome partneriai, o vieną – Erasmus+ programą vykdėme patys, tik gaila, kad federacijos neparodė deramo aktyvumo. Inicijavome seminarus sporto vadybininkams ir treneriams, kas sulaukė didelio susidomėjimo.

Prezidentas pasidžiaugė, kad per metus nors ir nedidelėmis sumomis, bet jau galėjome paremti eilę savo narių-federacijų, išdalinta 10 tūkst. eurų jų programų vykdymui. Generalinė sekretorė supažindino prezidiumą su projektais, kurie buvo pateikti Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui, tai „2016 m. Lietuvos jaunučių sporto žaidynės, 2016 m. Lietuvos sporto vilčių žaidynės“, kuriam šiemet gausime 245 tūkst. eurų, ir „Lietuvos sporto šakų nacionalinių suaugusiųjų rinktinių ekipiravimas“, šio projekto įgyvendinimui Fondas skyrė 55 tūkst. eurų.

LSFS sekretoriato darbas įvertintas gerai.

Toliau posėdyje buvo aptarti 2016 m. LSFS veiklos programos ir biudžeto projektai, kuriuos nutarta teikti Suvažiavimui patvirtinti. Prezidiumas priėmė sprendimą, 2016 m. LSFS ataskaitinį suvažiavimą sukviesti š. m. kovo 3 d. 13:00 val. „Crowne Plaza Vilnius“ viešbučio konferencijų centre.

Prezidiumui apsvarstyti buvo pateikta 3 sporto organizacijų prašymai tapti LSFS nariais:
- Aikido Aikikai asociacijos „Aidas“;
- Lietuvos rankų lenkimo sporto federacijos;
- Lietuvos ušu federacijos.
Pritarta Suvažiavimui teikti rankų lenkimo sporto ir ušu federacijų prašymus, o dėl Aikido Aikikai asociacijos „Aidas“ pasiūlyta papildomai surinkti informacijos ir iki Suvažiavimo šį klausimą aptarti LSFS Valdyboje.

Dėl per didelio federacijų pasyvumo A. Vanagienė pasiūlė Prezidiumui naikinti sporto žurnalistų konkursą ir vietoje jo organizuoti bei vykdyti „Sporto vadybos apdovanojimus“. Prezidiumui buvo pateiktas projektas galimų nominacijų, vertinimo kriterijai ir t.t. Šis siūlymas buvo labai palankiai sutiktas, Prezidiumas pritarė iniciatyvai. Prezidiumo nariai pakviesti teikti savo siūlymus dėl nominacijų.