Vilniuje įvyko LSFS prezidiumo posėdis

Balandžio 25 d. (pirmadienį) Vilniuje įvyko LSFS prezidiumo posėdis. Prezidiumas aptarė, kokios temos turėtų būti nagrinėjamos Sąjungos pranešime š.m. gegužės 12 d. Vilniuje vyksiančio Lietuvos nevyriausybinių sporto organizacijų forumo metu, išskyrė pagrindines temas problematikai: kompleksiniai renginiai ir jų svarba, federacijos ir jų autonomiškumas bei santykiai su vyriausybinėmis organizacijomis, investicijų sporte ir sporto finansavimo klausimai.

Posėdyje buvo apsvarstytas sporto šakų federacijų narystės Lietuvos sporto federacijų sąjungoje klausimas. 2016 m. LSFS Suvažiavime buvo atkreiptas dėmesys, kad eilė federacijų – LSFS narių nemoka nario mokesčio, nedalyvauja LSFS veikloje arba galimai netgi nevykdo savo veiklos, todėl buvo peržiūrėtas narių sąrašas.

Išnagrinėjęs klausimą Prezidiumas nutarė:
1. Patenkinti 2016-01-11 Lietuvos plaukimo federacijos prašymą ir išbraukti ją iš LSFS narių nuo 2016 m. balandžio 25 d.
2. Nuo 2016 m. balandžio 25 d. išbraukti iš LSFS narių ir Lietuvos slidinėjimo federaciją, kurios funkcijas yra perėmusi Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija.
3. Įpareigoti LSFS sekretoriatą susisiekti su boulingo, bušido, dziudo, džiudžito ir kobudo, galiūnų, greituminių automodelių, korespondentinių šachmatų, kultūrizmo ir kūno rengybos, lao-tai kovos menų, smiginio (DARTS), svarsčių kilnojimo, tradicinio karate do ir universalios kovos federacijomis, buriuotojų ir muay-thai sąjungomis bei dažasvydžio ir sportinio bridžo asociacijomis dėl tolimesnės narystės LSFS bei paraginti jas sutinkamai su LSFS Įstatų 6.1.5. punktu iki liepos 1 d. susimokėti nario mokestį, joms nesusimokėjus išbraukti minėtas organizacijas iš LSFS narių nuo 2016 m. liepos 1 d.