Dokumentai

Lietuvos sporto federacijų sąjungos dokumentai:

LSFS registravimo pažymėjimas.
LSFS įstatai.
LSFS prezidiumo darbo reglamentas, revizijos komisijos darbo reglamentas.
LSFS supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės.
LSFS biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarka.
Dokumentų ir kitos informacijos apie LSFS veiklą pateikimo nariams tvarkos aprašas.
Asmenų prašymų, skundų (pranešimų) nagrinėjimo ir jų aptarnavimo LSFS tvarkos aprašas.

LSFS 2017 metų nepriklausomo auditoriaus išvada, finansinės ataskaitos, veiklos audito ataskaita ir veiklos ataskaita.
LSFS 2019 metų nepriklausomo auditoriaus išvada, finansinės ataskaitos, veiklos audito ataskaita ir veiklos ataskaita.
LSFS 2021 metų visuotinio narių ataskaitinio–rinkiminio susirinkimo protokolas. Vilnius, 2021-04-29.

Naujų narių priėmimo į LSFS reikalavimai.

LSFS nario mokesčio dydis:
turintiems 50 ir daugiau juridinių narių - 90 eurų;
turintiems 20 ir daugiau juridinių narių - 60 eurų;
turintiems iki 20 juridinių narių - 30 eurų.


Kiti dokumentai: