ES projektai

Lietuvos sporto federacijų sąjunga kartu su partneriais dalyvauja Erasmus+ Bendradarbiavimo partnerystės jaunimo srityje (K2) projekte „Young Integrity Ambassadors Program (YIAP)“. Projekto nr: 2021-2-SE01-KA220-YOU-000050217 (vykdomas).

2020 m. programos „Erasmus+“ profesinio mokymo 1 pagrindinio veiksmo projekto „Kvalifikacijos tobulinimas sporto organizavimo ir mokymo specialistams“ Nr. 2020-1-LT01-KA102-077503 tikslas – sporto specialistų profesinių įgūdžių tobulinimas ir pagrindinių kompetencijų ugdymas pas priimančius užsienio partnerius iš Suomijos, Kroatijos, Kipro, Portugalijos ir Slovėnijos. Projekte dalyvauja 5 sporto organizacijų atstovai, gaus galimybę išvykti į užsienį kelti kvalifikacijos, tobulinti profesinių žinių ir įgūdžių (įvykdytas).

Lietuvos sporto federacijų sąjunga kartu su partneriais dalyvauja Erasmus+ Sporto programos gerojo valdymo projekte: GovernAnCe SporT CodificatIon COnvergeNce – ACTION (projekto numeris: 622342-EPP-1-2020-1-PL-SPO-SCP). Projekte dalyvauja 8 organizacijos iš skirtingų Europos šalių. Projekto trukmė 3 metai. Projektas yra dalinai finansuojamas ES (vykdomas).

Lietuvos sporto federacijų sąjunga kartu su partneriais dalyvauja Erasmus+ Sporto programos gerojo valdymo projekte „Sustainability Strategy for Greener and more Inclusive sport events – GREEN TEAM”  Projekte dalyvauja 11 organizacijos iš skirtingų Europos šalių. GREEN TEAM projektu siekiama skatinti tvarius, įtraukius sporto renginius, pabrėžiant dalyvaujančių vietos organizacijų bendradarbiavimą (vykdomas).

Lietuvos sporto federacijų sąjunga kartu su partneriais iš Ispanijos, Maltos, Portugalijos ir Prancūzijos dalyvauja trijų metų Erasmus+ Sporto programos projekte Risk Management for Sport Governance – RM4SG. Bendras šio projekto tikslas yra sukurti valdymo ir analizės priemonę, padėsiančią sporto organizacijoms nustatyti potencialas rizikas ir jas veiksmingiau ir skaidriau valdyti (vykdomas).

Projektas „DRAWS“ (Combat doping, notably in recreational environments) yra grindžiama vykdoma Europos dopingo prevencijos politika, taikoma jaunimo pramoginių sporto šakų aplinkoje. Yra teigiama kad jaunimo, žinančio apie sportinę rekreacinę aplinką, žinios apie dopingo riziką yra labai menkos ir tai padidina „dopingo vartojimo kultūros“ riziką (įvykdytas).

Nordplus projekto „Šiaurės-Baltijos šalių atnaujinta treniravimo patirtis“ („Nordic-Baltic Up-dated Coaching Experience (NBUCE)“) tikslas stiprinti Šiaurės-Baltijos šalių trenerių rengimo tinklą, dalytis patirtimi ugdant būsimuosius trenerius ir sukurti bendrą e. mokymosi studijų modulį / kursą keliant trenerių kvalifikaciją įtraukiant patyrusius specialistus bei trenerius.
Projekto partneriai: Pietų Danijos universitetas, Latvijos sporto pedagogikos akademija, Haaga Helia taikomųjų mokslų universitetas (Suomija), Suomijos sporto institutas (Suomija), Tartu universitetas (Estija), Latvijos universitetų sporto federacija (Latvija) ir Lietuvos atstovai: NARTA atletinio rengimo asociacija, Lietuvos aerobikos federacija, Kauno sporto mokyklos „Startas“, Lietuvos sporto federacijų sąjunga bei projekto koordinatorius Lietuvos sporto universitetas (įvykdytas).

Lietuvos sporto federacijų sąjunga kartu su partneriais dalyvauja Erasmus+ Sportas programos projekte Beach Games as an instrument to promote physical and sports activities on the beach – BeActive Beach Games (Projekto Nr.: 603453-EPP-1-2018-1-LV-SPO-SCP) (įvykdytas).

Lietuvos sporto federacijų sąjunga kartu su partneriais iš aštuonių Europos sąjungos šalių dalyvauja dviejų su puse metų Erasmus+ Sportas programos projekte Clubs for Health-enhancement, Activation, Modernisation and the Promotion of InnovatiON – CHAMPION. Pagrindinis CHAMP projekto tikslas – suteikti sporto judėjimui naujoviškus įrankius ir modernizuoti švietimą, suteikiant jiems naujų įžvalgų apie dabartines tendencijas ir fizinio aktyvumo skatinimo sprendimus (įvykdytas).

Lietuvos sporto federacijų sąjunga kartu su partneriais iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos dalyvauja vienerių metų Erasmus+ Sportas programos projekte Practical Execution of Good Governance in Sport for Baltics – GANTT (Projekto Nr.: 603366-EPP-1-2018-1-LT-SPO-SSCP). Šis projektas yra skirtas panaikinti atotrūkį tarp teorijos ir praktikos, stiprinant sporto federacijas ir sporto klubus gerojo valdymo srityje. Projektas padės skatinti keistis gerojo valdymo praktika bei plėtoti būtinus įgūdžius reikalingus praktiniam gerojo valdymo principų taikymui sporto organizacijose Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje (įvykdytas).

Lietuvos sporto federacijų sąjunga kartu su partneriais iš Švedijos, Latvijos ir Estijos dalyvauja Švedijos instituto finansuojamame Baltijos jūros bendradarbiavimo projekte – Baltic Responsible Event Coordination for Sport / Baltic RECoord (Atsakingas sporto renginių koordinavimas Baltijos šalyse). Šio projekto rėmuose yra norima sukurti bendradarbiavimo tinklą bei žinių bazę mainams organizuojant tvarius sporto renginius, taip skatinant ir prisidedant prie turizmo augimo ir tvirtesnės visuomenė (įvykdytas).

Lietuvos sporto federacijų sąjunga kartu su partneriais iš Ispanijos, Maltos, Slovėnijos, Portugalijos, Prancūzijos ir Italijos dalyvauja trijų metų Erasmus+ Sporto programos projekte Open Data for Sport – OD4SG. Bendras šio projekto tikslas yra sukurti valdymo ir analizės priemonę, padėsiančią palyginti ir padėti Europoje esančioms sporto organizacijoms jas veiksmingiau ir skaidriau valdyti (įvykdytas).

2018 m. programos „Erasmus+“ profesinio mokymo 1 pagrindinio veiksmo projekto „Kvalifikacijos tobulinimas sporto organizavimo ir mokymo specialistams“ Nr. 2018-1-LT01-KA102-046893 tikslas – sporto specialistų profesinių įgūdžių tobulinimas ir pagrindinių kompetencijų ugdymas pas priimančius užsienio partnerius iš Latvijos, Estijos, Suomijos, Italijos, Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Čekijos ir Slovėnijos.

Projekte dalyvauja 9 sporto organizacijų atstovai, net 28 sporto specialistai, kurie gaus galimybę išvykti į užsienį kelti kvalifikacijos, tobulinti profesinių žinių ir įgūdžių (įvykdytas).

Projektas „Elit-In“ (Integration of elite athletes into the labour market through the valorization of their transversal competences) skirtas dvigubos atletų karjeros problematikai spręsti. Lietuvos sporto federacijų sąjunga projekte bus atsakinga už Gerųjų pavyzdžių ir praktikų iš visų partnerių šalių surinkimą ir apibendrinimą (įvykdytas).

Pagrindinis projekto “Good Governance enhancement through e-Learning for Sport Volunteer Board Members (GReFORM)” tikslas yra didinti sporto organizacijų vadovų bei administratorių gebėjimus ir žinias, suteikiant moksliniais tyrimais pagrįstą gerojo valdymo sporto srityje mokymąsi internetu.
Elektroninės platformos sukūrimas leis sporto organizacijų vadovams bei administratoriams savarankiškai mokytis gerojo valdymo principų (sąžiningumas, atskaitomybė, skaidrumas, demokratija, dalyvavimas ir įtrauktis), tuo pačiu bus stiprinamas gerasis sporto organizacijų valdymas (įvykdytas).

Erasmus + Sportas finansuojamu projektu “Sport Against Violence and Exclusion / SAVE” (590711-EPP-1-2017-1-LT-SPO-SCP), kurio koordinatorius yra Lietuvos sporto universitetas, siekiama per neformalų mokymąsi sporto srityje ugdyti kompetencijas, tokias kaip drausmė, komandinis darbas ir atkaklumas; įgalinti jaunimą sportuoti kolektyviai bei organizuotai; paremti sporto klubus, kurie praktikuoja mėgėjišką sportą, siekiant įtraukti jaunimą į fizinio aktyvumo veiklas; skatinti dialogą bei gerosios patirties keitimąsi, integruojant sportą kasdienėje veikloje; remti sporto indėlį į socialinę sanglaudą ir integruotą visuomenę; remti tarpkultūrinį dialogą, priklausomumo bei dalyvavimo jausmą per pagrindines sporto veiklas (įvykdytas).

Erasmus+ Sportas programos projektas „Women’s empowerment in sport and physical education industry – MIRACLE“ (Reg. Nr. 590688-EPP-1-2017-1-LT-SPO-SSCP) yra skirtas moterims, kurios sporto organizacijose neužima vadovaujančiųjų pozicijų, tačiau dalyvauja inicijuojant ir vykdant įvairius projektus bei prisideda prie sprendimų priėmimo sporto organizacijose (įvykdytas).

Nordplus projekto „Šiaurės-Baltijos šalių darnus jaunų talentų ugdymas“ („Nordic-Baltic Sustainable Approach Coaching Youth for Elite“) tikslas – stiprinti Šiaurės-Baltijos šalių trenerių rengimo tinklą, dalytis patirtimi ugdant būsimuosius trenerius ir keliant dėstytojų kvalifikaciją bei atnaujinant trenerių rengimo programas aukštosiose mokyklose.
Projekto partneriai: Pietų Danijos universitetas, Latvijos sporto pedagogikos akademija, Halmstad universitetas (Švedija), Haaga Helia taikomųjų mokslų universitetas (Suomija), Scania sporto federacija (Švedija), Halland sporto federacija (Švedija) ir Lietuvos atstovai: NARTA atletinio rengimo asociacija, Lietuvos aerobikos federacija, Kauno centro sporto mokykla, Lietuvos sporto federacijų sąjunga bei projekto koordinatorius Lietuvos sporto universitetas (įvykdytas).

2017 m. programos „Erasmus+“ profesinio mokymo 1 pagrindinio veiksmo projekto „Kvalifikacijos tobulinimas sporto mokymo specialistams“ Nr. 2017-1-LT01-KA102-035000 tikslas – sporto specialistų profesinių įgūdžių tobulinimas ir pagrindinių kompetencijų ugdymas pas priimančius užsienio partnerius.
Projekte dalyvauja 9 sporto organizacijų atstovai, net 27 sporto specialistai, kurie gaus galimybę išvykti į užsienį kelti kvalifikacijos, tobulinti profesinių žinių ir įgūdžių (įvykdytas).

2015 m. programos „Erasmus+“ profesinio mokymo 1 pagrindinio veiksmo projekto „Sporto mokymo specialistų profesinių įgūdžių tobulinimas“ tikslas – sporto mokymo specialistų profesinių įgūdžių tobulinimas ir pagrindinių kompetencijų ugdymas per profesinį mokymąsi darbo vietoje pas priimančius partnerius.
Projekte dalyvaus 6 sporto šakų atstovai (fechtavimo, žirginio, stalo teniso, šaudymo, biatlono ir pulo) ir 8 sporto šakų vadybinkai, galimybe gavus Europos Sąjungos finansavimą išvykti į užsienį kelti kvalifikacijos, tobulinti profesinių žinių ir įgūdžių pasinaudos net 21 sporto specialistas (įvykdytas).

Projekto SUCCESS tikslas – suteikti moterims reikalingų kompetencijų, savęs pasitikėjimo, naujų įgūdžių, skatinant lyčių lygybę sprendimų priėmime.
Projektą įgyvendina Lietuvos tautinis olimpinis komitetas bendradarbiaudamas su Kroatijos, Čekijos, Italijos, Slovakijos ir Prancūzijos olimpiniais komitetais (įvykdytas).

Erasmus+ sporto programos projekto Athletes Learning Entrepreneurship – a new type of Dual Career Approach / AtLETyC tikslas — sukurti didelio meistriškumo sportininkų verslumo (antreprenerystės)  mokymo programą, pagrįstą MOOC platforma (Massive Open Online Course). Šiuo projektu bus siekiama padidinti sportininkų mokymosi galimybes ir skatinti dvigubą karjerą (įvykdytas).

Projekto “AGON” (angl. Promotion and encouragement of recreational team sport) tikslai ir veiklos nukreiptos į jaunimo (13-15 m.) fizinio aktyvumo skatinimą, jų motyvacijos didinimą užsiimti komandinėmis sporto šakomis – rankiniu ir grindų rieduliu.
Šio projekto koordinatorė yra Latvijos sporto federacijų taryba, o jos įgyvendinimo partnerė Lietuvoje – Lietuvos sporto federacijų sąjunga, kuri bendradarbiaudama su Lietuvos rankinio federacija ir Lietuvos grindų riedulio federacija įgyvendins šį projektą Lietuvoje (įvykdytas).

Projekto SIGGS (Support the Implementation of Good Governance in Sport) tikslai ir veiklos nukreiptos į Nacionalinių olimpinių komitetų ir sporto federacijų valdymo tobulinimą, gerojo valdymo principų įgyvendinimą sporto organizacijose. Projekto metu bus atlikta situacijos analizė, remiantis gautais duomenimis užsienio ekspertai parengs gerojo valdymo principų įgyvendinimo paketą, o nacionalinių mokymų metu jis bus pristatytas mūsų šalies sporto organizacijoms (įvykdytas).

„Erasmus+“ sporto programos (Collaborative Partnerships and Not-for-profit European Sport events) projekto “How to lead a club to a successful future / sportGO” tikslas — kurti mokymo programas profesionalių ir mėgėjų sporto klubų darbuotojų vadovavimo įgūdžius (įvykdytas).

SCORE (Strengthening Coaching with the Objective to Raise Equality) projekto tikslas – skatinti ir plėtoti lyčių lygybę tarp trenerių, siekiant didinti moterų trenerių ir savanorių skaičių visuose sporto lygmenyse, o taip pat stiprinti žinias apie moterų lygias teises tapti trenerėmis. Šiam projektui finansavimas gautas pagal naująją Erasmus+ Sporto programą (įvykdytas).

ES struktūrinės paramos projektas „Sporto vadybininkų ir sporto organizacijų vadovų gebėjimų ir kompetencijų tobulinimas“ įgyvendintas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“ (įvykdytas).