Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Mokymai 2018Sporto administratorių kursai. 2018.04.19-20 ir 2018.05.10 (Vilnius).

Olimpinis solidarumas, siekdamas padėti nacionaliniams olimpiniams komitetams kuo geriau įgyvendinti olimpinio sąjūdžio tikslus, vykdo įvairias sudėtines programas, tarp jų ir Sporto administratorių programą.
Sporto administratoriams skirtu projektu siekiama gilinti žinias apie olimpinį sąjūdį, jo vertybes, sportui iškylančius iššūkius ir sporto vadybą. Programa taip pat siekiama ugdyti gebėjimus, rengti priemones ir procedūras, kurios padėtų sportui klestėti XXI amžiuje, tokiu būdu padedant visoms sporto organizacijoms kelti administravimo profesionalumą.
Bendra informacija apie projektą, mokymų temos, lektoriai ir programa.
Dalyvio paraiška.
Kvietimas.
Pranešimas spaudai (informacija pateikta iš LTOK internetinės svetainės) 2018.05.11

***
Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas.Lietuvos sporto federacijų sąjunga, atsižvelgdama į savo narių – sporto organizacijų išreikštą poreikį bei pasinaudodama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbiama programa, pradeda vykdyti projektą, skirtą nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų instituciniam stiprinimui didinti.
Projektu yra siekiama panaikinti atotrūkį tarp teorijos ir praktikos, stiprinant sporto federacijų ir sporto klubų valdymą, pateikiant praktines gaires, kaip nustatyti ir tinkamai įgyvendinti gero valdymo principus. Tai padėtų nustatyti, skatinti ir dalintis gero valdymo sporte praktikomis ir suteikiant mokymus padėti kurti reikiamus įgūdžius praktiškai taikyti šiuos principus regioninėse ir nacionalinėse sporto organizacijose.
Projektas bus vykdomas 2018 metų spalio – gruodžio mėnesiais.
Planuojama programa susidės iš keturių etapų:
1. Gerojo valdymo sporte analizė ir diskusijos;
2. Gerojo valdymo sporto organizacijose principų taikymo praktinio vadovo sukūrimas;
3. Mokymų ciklo tikslinei grupei surengimas 5 didžiuosiuose Lietuvos miestuose;
4. Baigiamosios gerojo valdymo sporto sektoriuje konferencijos surengimas.

Projektui lėšas skyrė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

- Kvietimas dalyvauti gerojo valdymo sporte pristatyme ir diskusijoje su nevyriausybinėmis sporto organizacijomis bei valstybinėmis institucijomis ir savivalda
- Įvyko gerojo valdymo sporte pristatymas ir diskusija su nevyriausybinėmis sporto organizacijomis bei valstybinėmis institucijomis ir savivalda
- Gerojo valdymo sporto organizacijose principų taikymo praktinis vadovas
- Kvietimas dalyvauti gerojo valdymo sporte mokymuose skirtuose LSFS nariams
- Kvietimas dalyvauti baigiamojoje gerojo valdymo sporto sektoriuje konferencijoje
- Įvyko gerojo valdymo sporte mokymų ciklas skirtas LSFS nariams
- Įvyko baigiamoji gerojo valdymo sporto sektoriuje konferencija