Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

2020 metais įvykę mokymai

NGVPT programa 
Lietuvos sporto federacijų sąjunga, atsižvelgdama į savo narių – sporto organizacijų išreikštą poreikį bei pasinaudodama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbiama programa, pradeda vykdyti projektą – Gerojo valdymo principų taikymas LSFS narių ir jų sporto organizacijose, skirtą nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų instituciniam stiprinimui didinti.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamas Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo konkursas yra puiki galimybė sporto organizacijoms suvokti gerojo valdymo principų taikymą ir naudą, gaunamą pridėtinę vertę, sporto sektoriuje sukuriant Nacionalinę gerojo valdymo principų taikymo sporto organizacijose programą (toliau NGVPT programa).

Ši NGVPT programa būtų praktinis įrankis, siekiant užtikrinti skaidrų sporto organizacijų lėšų panaudojimą ir atsakomybę prieš savo narius bei kitas suinteresuotas puses, padėtų lengviau pritraukti valstybės ir privačių rėmėjų finansavimą, efektyviau dirbti ir pasiekti geresnių veiklos rezultatų regioniniu bei nacionaliniu mastu. Taip pat padidintų sporto organizacijų bendradarbiavimą ir tarpusavio komunikavimą su valstybinėmis bei savivaldybių institucijomis - taip užtikrinant kokybiškų bei viešosios politikos viziją atitinkančių veiklų nacionaliniu bei vietos lygmeniu organizavimą.

NGVPT programa, įgyvendinant numatytus etapus, užtikrintų LSFS sporto organizacijų narių institucijų bendradarbiavimo ir kompetencijų gebėjimų augimą ir padėtų didinti įvairiapusiškumą, kas užtikrintų tvarų sporto organizacijų vystymąsi. Taip pat padidintų bendradarbiavimą ir tarpusavio komunikavimą su valstybės bei savivaldybių institucijomis, užtikrinant kokybiškų bei viešosios politikos viziją atitinkančių veiklų organizavimą.

Paruošti dokumentai:
1) LSFS narių ir jų sporto organizacijų galimybių teikti viešąsias neformalaus švietimo ir ugdymo paslaugas savivaldos lygiu analizė
2) Gerojo valdymo principų ir rekomendacijų sąvadas
3) Pasiūlymas ir rekomendacija savivaldybėms:
I)Sporto organizacijų gero valdymo principų taikymo nauda bendradarbiaujant su savivaldybėmis
II)Gerojo valdymo principų taikymas tobulinant sporto organizacijų konkursų nuostatus savivaldybių organizuojamuose konkursuose
III)Gerojo valdymo principų taikymas tobulinant sporto organizacijų teikiamų paraiškų vertinimo metodiką savivaldybių organizuojamuose konkursuose, kurių pareiškėjai - sporto organizacijos (įvertinant anti-dopingo, garbingo žaidimo ir lošimų ((“piniginių statymų“)) aspektus)
4) Užsienio ir Lietuvos šalių sporto srityje dirbančių NVO bendradarbiavimo su savivaldybėmis gerųjų praktikų sąvadas


Projektui lėšas skyrė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.