LSFS prezidiumo posėdis

Antradienį Kūno kultūros ir sporto departamente įvyko LSFS Prezidiumo posėdis, kuriame buvo apžvelgta 2010 metų paskutinių mėnesių LSFS veiklos programos ir biudžeto vykdymas.
 

DĖMESIO! Kvietimas dalyvauti trenerių mainų projekte pasinaudojant Leonardo da Vinči programos dotacija

LSFS vėl kviečia Lietuvos sporto šakų federacijas aktyviai dalyvauti 2011 m. Mokymosi visą gyvenimą Leonardo da Vinči mobilumo projekte.
 

2010 m. Lietuvos jaunučių sporto žaidynės pasibaigė nugalėtojų bei prizininkų apdovanojimais

Beveik ištisus metus vykusios jaunučių žaidynės pasibaigė iškilmingu jų uždarymu Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamente prie LRV.
 

LJSŽ organizacinio komiteto posėdis

2010 m. spalio 20 d. Kūno kultūros ir sporto departamente įvyko 2010 m. Lietuvos jaunučių sporto žaidynių organizacinio komiteto posėdis.
 

Specialus sporto vadybos seminaras pasiteisino

Pasibaigęs keturias dienas vykęs specialus Alain Ferrand sporto vadybos seminaras pateisino daugelio sporto vadybininkų lūkesčius. Naujai įgyta patirtis leis racionaliau valdyti turimus išteklius, o veiklai vykdyti pasitelkti ne vien tik finansinius bet ir socialinius resursus.
 

LSFS prezidiumo posėdis

Antradienį Vilniuje įvyko LSFS prezidiumo posėdis. Prezidentas R.Kveselaitis apžvelgė nuveiktus darbus vasaros laikotarpiu.
 
Daugiau įrašų...