LSFS ataskaitinis suvažiavimas

Į LSFS ataskaitinį suvažiavimą savo atstovus delegavo 39 sporto federacijos. Suvažiavime dalyvavo ir pasveikino delegatus Vilniaus meras Raimundas Alekna, vicemeras Romas Adomavičius, Vilniaus sporto tarybos pirmininko pavaduotojas Vytautas Zimnickas, KKSD generalinio direktoriaus pavaduotojas Vytautas Vainys, LTOK viceprezidentas Vytas Nėnius.
 

LSFS prezidiumo posėdis

Antradienį Vilniuje, Kūno kultūros ir sporto departamento I posėdžių salėje, įvyko LSFS prezidiumo posėdis.
 

Svarstomas naujų sporto šakų federacijų priėmimas į LSFS

Prezidiumas apsvarstė trijų sporto šakų federacijų prašymus tapti LSFS narėmis: Lietuvos Kyudo federacija, Lietuvos laipiojimo sporto federacija ir Lietuvos motociklų sporto federacija.
 

Baigtas 2010 m. sporto trenerių mokymo ir kvalifikacijos kėlimo projektas

Baigėsi Lietuvos sporto federacijų sąjungos 2010 m. Leonardo da Vinci mobilumo projektas „Sporto trenerių mokymas ir kvalifikacijos kėlimas“ kuriam dotaciją skyrė Švietimo mainų paramos fondas.
 

LSFS prezidiumo posėdis

Antradienį Kūno kultūros ir sporto departamente įvyko LSFS Prezidiumo posėdis, kuriame buvo apžvelgta 2010 metų paskutinių mėnesių LSFS veiklos programos ir biudžeto vykdymas.
 

DĖMESIO! Kvietimas dalyvauti trenerių mainų projekte pasinaudojant Leonardo da Vinči programos dotacija

LSFS vėl kviečia Lietuvos sporto šakų federacijas aktyviai dalyvauti 2011 m. Mokymosi visą gyvenimą Leonardo da Vinči mobilumo projekte.
 
Daugiau įrašų...