Pirmasis naujojo prezidiumo posėdis

Po 2009 m. vasario mėn. įvykusio LSFS atskaitos ir rinkimų suvažiavimo į pirmąjį posėdį susirinkę prezidiumo nariai pasiskirstė veiklos barus, kuriuos kiekvienas iš jų kuruos per visą naująjį olimpinį ciklą.
 

Pakeitimai 2008 m. Leonardo da Vinci mobilumo projekte „Sporto specialistų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas“

Sėkmingai prasidėjusiame LSFS teiktame 2008 m. Leonardo da Vinci mobilumo projekte „Sporto specialistų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas“ įvyko esminiai partnerių pasikeitimai.
 

LSFS ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas

2009 m. vasario 20 d. Vilniuje įvykęs Lietuvos sporto federacijų sąjungos (LSFS) ataskaitos ir rinkimų suvažiavimas išklausė prezidento Rimanto Kveselaičio 2008 m. LSFS veiklos ir Revizijos komisijos ataskaitas, patvirtino 2009 m. veiklos programos ir biudžeto projektus.
 

VIII Pasaulio lietuvių sporto žaidynės

Pasaulio lietuvių sporto žaidynės turi gilias tradicijas. Pirmoji Lietuvos tautinė olimpiada įvyko 1938 m. Kaune. Lietuvai esant TSRS sudėtyje olimpiados nevyko. Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos iniciatyva po 40 metų pertraukos buvo atkurtos senosios tradicijos ir 1978 m. Toronte (Kanada) buvo surengtos I pasaulio lietuvių sporto žaidynės, kuriose dalyvavo 1101 sportininkas.
 

Baltoji knyga dėl sporto

Šis dokumentas kūno kultūrą ir sportą pripažįsta kaip vis didesnę reikšmę įgaunantį socialinį ir ekonominį reiškinį, labai padedantį siekti ES strateginių solidarumo ir gerovės tikslų.
 

11-ASIS ENGSO (Europos nevyriausybinių sporto organizacijų asociacijos) FORUMAS

11-asis ENGSO (Europos nevyriausybinių sporto organizacijų asociacijos) Forumas vyko 2008 m. spalio 24-25 dienomis Stokholme, Švedijoje. Forume dalyvavo 48 dalyviai iš 22 Europos valstybių, taip pat Europos Komisijos, bei Europos Tarybos atstovai. Lietuvą minėtame renginyje atstovavo LSFS tarptautinių ryšių ir ES projektų vadybininkė Agnė Kručkauskaitė.