Įvyko procesų ir finansų valdymo mokymai skirti LSFS nariams

 

Lietuvos sporto federacijų sąjunga pasinaudodama Socialinės apsaugos ir darbo Ministryijos Programa šių metų spalio 16 dieną organizavo procesų ir finansų valdymo mokymus. Mokymu metu buvo pristatytos ir aptartos šios temos:
• Procesų valdymas organizacijoje;
• Pelno nesiekiančių įmonių 2017 м. finansinių ataskaitų rengimas;
• Naujausi apskaitos ир mokesčių reikalavimai.

Sie mokymai Yra praktinės pagalbos Sporto organizacijoms programos Dalis, Курия Yra siekiama LSFS Sporto organizacijoms – narėms suteikti kokybišką Bendra бей personalizuotą administracinę PAGALBA, užtikrinant LSFS Sporto organizacijų – narių efektyvų valdymą, informacinę sklaidą, тайп skatinant tolygią, ilgalaikę Sporto sektoriaus Plėtra.

Projektui lėšas skyrė Socialinės apsaugos ir darbo Ministryija.

Kitas įrašas
Erasmus+ projekto AtLETyC partnerių susitikimas Sarajeve
Ankstesnis įrašas
Įvyko procesų ir finansų valdymo mokymai skirti LSFS nariams