LSFS su konsorciumo partneriais sėkmingai įgyvendino Erasmus+ mobilumo projektą

Lietuvos sporto federacijų sąjunga kartu su konsorciumo nariais dalyvavo Erasmus+ profesinio mokymo 1 pagrindinio veiksmo „Kvalifikacijos tobulinimas sporto organizavimo ir mokymo specialistams“ projekte ir sėkmingai jį įgyvendino (Nr.: 2020-1-LT01-KA102-077503).

Pagrindiniai projekto tikslai buvo profesinių įgūdžių tobulinimas ir pagrindinių kompetencijų ugdymas, mokymo metodikų kiekvienai asmenų atstovaujamai sporto sričiai parengimas, ilgalaikių bendradarbiavimo ryšių su užsienio partneriais užmezgimas, gautos informacijos perdavimas/sklaida kitiems sporto visuomenės nariams, anglų kalbos žinių pagilinimas, sporto vadybos žinių pagerinimas.

Viso projekte dalyvavo 20 įvairių sporto organizacijų specialistų, kurie dirba su įvairaus amžiaus profesionaliais sportininkais ir sporto organizacijomis. Specialistai vyko pas kolegas į Suomiją, Kroatiją, Kiprą, Portugaliją ir Lenkiją. Ši Erasmus+ KA1 iniciatyva leido 20 sporto sektoriaus specialistų pasiekti ir įgyvendinti trokštamą tarptautinį profesinių įgūdžių tobulinimą ir kompetencijų ugdymą.

Apžvelgiant viso projekto eigą ir rezultatus, įskaitant projekto eigoje atliktas korekcijas dėl COVID-19 pandemijos ir su tuo susijusiais ribojimais, projekto įgyvendinimas ir pasiekti rezultatai yra vertinami teigiamai.

Viso konsorciumo vardu norime padėkoti Švietimo mainų paramos fondui ir jo darbuotojoms už pagalbą ir bendradarbiavimą viso projekto metu.

Kitas įrašas
2022 m. Lietuvos sporto vadybos apdovanojimai
Ankstesnis įrašas
Kvietimas į konsultacijas sporto organizacijos vidinių dokumentų ir sutarčių ruošimo klausimais