Naujas LSFS projektas federacijų administraciniam potencialui didinti

Lietuvos sporto federacijų sąjunga, atsižvelgdama į savo narių – sporto organizacijų išreikštą poreikį bei pasinaudodama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbiama programa, pradeda vykdyti projektą, skirtą nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų instituciniam stiprinimui didinti.

 

Projektu yra siekiama sukurti praktinės pagalbos sporto organizacijoms programą. Šia programa yra siekiama LSFS sporto organizacijoms – narėms suteikti kokybišką bendrą bei personalizuotą administracinę pagalbą, užtikrinant LSFS sporto organizacijų – narių efektyvų valdymą, informacinę sklaidą, taip skatinant tolygią, ilgalaikę sporto sektoriaus plėtrą. Projektas bus vykdomas 2017 metų rugsėjo – gruodžio mėnesiais.

Planuojama programa susidės iš trijų etapų:
1. Sporto organizacijų praktinio valdymo vadovo parengimu;
2. Bendrų grupinių mokymų;
3. Specializuotų individualių konsultacijų – sporto organizacijos narės turės galimybę gauti ekspertų/mentorių individualias specializuotas konsultacijas.

Pagrindinis dėmesys bus kreipiamas į administracinių procesų valdymo, teisinius, finansinius, viešųjų ryšių bei rinkodaros praktinius aspektus. Projektu yra siekiama didinti savarankišką praktinių administracinių procesų valdymo saviugdą ir augimą, taip pat plėsti įvairiapusiškumą, taip užtikrinant tvarų sporto organizacijų vystymąsi.

Projektui lėšas skyrė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Daugiau informacijos paskelbsime netrukus.

Kitas įrašas
AtLETyc – verslumo (antreprenerystės) programa skirta didelio meistriškumo sportininkams
Ankstesnis įrašas
Startavo Sporto administravimo kursai skirti treneriams