SAVE


Erasmus + Sportas finansuojamu projektu “Sport Against Violence and Exclusion / SAVE” (590711-EPP-1-2017-1-LT-SPO-SCP), kurio koordinatorius yra Lietuvos sporto universitetas, siekiama per neformalų mokymąsi sporto srityje ugdyti kompetencijas, tokias kaip drausmė, komandinis darbas ir atkaklumas; įgalinti jaunimą sportuoti kolektyviai bei organizuotai; paremti sporto klubus, kurie praktikuoja mėgėjišką sportą, siekiant įtraukti jaunimą į fizinio aktyvumo veiklas; skatinti dialogą bei gerosios patirties keitimąsi, integruojant sportą kasdienėje veikloje; remti sporto indėlį į socialinę sanglaudą ir integruotą visuomenę; remti tarpkultūrinį dialogą, priklausomumo bei dalyvavimo jausmą per pagrindines sporto veiklas.
Projekte kartu su Lietuvos sporto federacijų sąjunga partnerio teisėmis dalyvauja Sarajevo universitetas (Bosnija ir Hercegovina), Splito universiteto Kineziologijos fakultetas (Kroatija), Palermo universitetas (Italija), Novi Sado universitetas (Serbija), WUS (World University Service, Austrija), DEFOIN (Career Development and Integration, Ispanija) ir CESIE (European Centre for Studies and Initiatives, Italija).

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. Projekto trukmė — 30 mėnesių (pabaiga 2020-06-30).

Pirmas pranešimas 2017.08.11
Projekto partnerių susitikimas Kaune 2018.02.08-09
SAVE focus grupės susitikimas Kaune 2018.06.11
Projekto partnerių susitikimas Sarajeve 2018.10.02-03
Kvietimas į mokymų ciklą. 2019.03.27
Projekto partnerių susitikimas Palerme 2019.04.02-03
Projekto partnerių susitikimas Grace 2019.11. 13-14
Kvietimas į nuotolinę paskaitą „Patyčios sporte: vaikai, tėvai, treneriai“ 2020.06.14
Nuotolinis projekto „Sportas prieš smurtą ir atskirtį / SAVE“ partnerių susitikimas
Įvyko Erasmus+ Programos „Sportas prieš smurtą ir atskirtį“ mokymo priemonės pristatymas 2020.09.08

Mokomoji medžiaga: “Sportas prieš atskirtį ir smurtą/Sport Against Violence and Exclusion/SAVE”

Daugiau informacijos SAVE internetinėje svetainėje: www.sportsave.eu

Kitas įrašas
Miracle
Ankstesnis įrašas
Žinių sėmėsi per 100 seminaro dalyvių