Sporto vadybininkų kompetencijų ir kvalifikacijos kėlimas

2013 m.
Priemonės pavadinimas: „Leonardo da Vinci mobilumo projektas pagal Mokymosi visą gyvenimą programą“.
Projekto pavadinimas: „Sporto vadybininkų kompetencijų ir kvalifikacijos kėlimas“.
Sutarties Nr. LLP-LdV-PLM-2013-LT-0933.

Sporto vadybininkų kvalifikacijos kėlimo per neatsiejamą nuo darbo mokymąsi projekte dalyvaus įvairių atrankos konkurso metu atrinktų skirtingų Lietuvos sporto šakų federacijų sporto vadybininkai. Tai perspektyvūs, įvairų darbo stažą, kvalifikaciją ir profesinę patirtį turintys žmonės, dirbantys skirtingose sporto šakų federacijose. Pagrindiniai projekto tikslai yra sporto vadybininkų kompetencijų ir gebėjimų tobulinimas specifinėje sporto vadybos srityje, siekiant užtikrinti efektyvų sporto organizacijų valdymą bei skatinti tolygią sporto sektoriaus plėtrą, nes būtent vadyba yra pagrindinė sporto sektoriaus sritis, užtikrinanti efektyvų jos funkcionavimą. Šio projekto įgyvendinimas leis skirtingų sporto federacijų vadybininkams įgyti naujų žinių ir gebėjimų reikalingų tiesioginėms funkcijoms atlikti, efektyviau vykdyti kasdienę veiklą, sugebėti lengviau prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos sąlygų. Projekto metu dalyviai įgis panašių projektų vykdymo patirties, o ja pasinaudoję galės kokybiškai ir minimaliomis sąnaudomis įgyvendinti savo narių-klubų mokymus. Šiuo projektu bus siekiama pagerinti sporto vadybininkų profesinę kompetenciją bei kvalifikaciją tarptautiniu mastu, kas anksčiau niekada nėra vykę, naujų metodikų įvaldymas ir nauji kvalifikaciniai įgūdžiai padidins mūsų sporto darbuotojų konkurencingumą tarptautiniame lygyje. Šiuo projektu bus siekiama didinti sporto sektoriaus darbuotojų efektyvumą, kas savo ruožtu skatins profesionalesnį sporto organizacijų valdymą, didesnį finansinį sporto organizacijų stabilumą. Gautų žinių ir projekto rezultatų sklaida kolegų, trenerių, sportininkų tarpe leis daugeliui sporto sektoriaus žmonių kitų įgytas žinias pritaikyti savo sporto organizacijoje, užtikrins pasiektų rezultatų perdavimą kitoms organizacijoms. Projekte parinkta priimančioji mokymo organizacija užsienio šalyse yra patikima ir žinoma, joje dirba aukščiausią kvalifikaciją turintys sporto vadybos specialistai, padedantys spręsti esamas problemas sporto sektoriuje.

Projekto dalyviai:
Ringa Baltrušaitė, Roberta Barzdaitė, Donatas Bekeris, Karolis Dobrovolskas, Karolis Einikis, Monika Ivanauskaitė, Kristina Juknytė, Inga Kizeliauskaitė, Irmantas Kukulskis, Vaida Masalskytė, Nerijus Papaurėlis, Einius Petkus, Tomas Pranevičius, Vilma Rėbždaitė, Agnė Šimkutė, Sabina Vaicekauskaitė, Jūratė Vaičiulionytė, Vitalijus Vasiliauskas, Agnė Vanagienė, Edmundas Vencius.

Kitas įrašas
Sporto mokymo specialistų tobulinimas