Sporto vadybininkų kvalifikacijos kėlimas

2012 m.
Priemonės pavadinimas: „Leonardo da Vinci mobilumo projektas pagal Mokymosi visą gyvenimą programą“.
Projekto pavadinimas: „Sporto vadybininkų kvalifikacijos kėlimas“.
Sutarties Nr. LLP-LdV-PLM-2012-LT-0743.

Sporto vadybininkų kvalifikacijos kėlimo per neatsiejamą nuo darbo mokymąsi projekte dalyvavo įvairių atrankos konkurso metu atrinktų skirtingų Lietuvos sporto šakų federacijų sporto vadybininkai. Tai perspektyvūs, įvairų darbo stažą, kvalifikaciją ir profesinę patirtį turintys žmonės, dirbantys skirtingose sporto šakų federacijose. Pagrindiniai projekto tikslai buvo sporto vadybininkų kompetencijų ir gebėjimų tobulinimas specifinėje sporto vadybos srityje, siekiant užtikrinti efektyvų sporto organizacijų valdymą bei skatinti tolygią sporto sektoriaus plėtrą, nes būtent vadyba yra pagrindinė sporto sektoriaus sritis, užtikrinanti efektyvų jos funkcionavimą. Šio projekto įgyvendinimas leido skirtingų sporto federacijų vadybininkams įgyti naujų žinių ir gebėjimų reikalingų tiesioginėms funkcijoms atlikti, efektyviau vykdyti kasdienę veiklą, sugebėti lengviau prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos sąlygų. Projekto metu dalyviai įgijo panašių projektų vykdymo patirties, o ja pasinaudoję galės kokybiškai ir minimaliomis sąnaudomis įgyvendinti savo narių-klubų mokymus. Šiuo projektu buvo siekiama pagerinti sporto vadybininkų profesinę kompetenciją bei kvalifikaciją tarptautiniu mastu, kas anksčiau niekada nėra vykę, naujų metodikų įvaldymas ir nauji kvalifikaciniai įgūdžiai padidins mūsų sporto darbuotojų konkurencingumą tarptautiniame lygyje. Šiuo projektu buvo siekiama didinti sporto sektoriaus darbuotojų efektyvumą, kas savo ruožtu skatins profesionalesnį sporto organizacijų valdymą, didesnį finansinį sporto organizacijų stabilumą. Gautų žinių ir projekto rezultatų sklaida kolegų, trenerių, sportininkų tarpe leis daugeliui sporto sektoriaus žmonių kitų įgytas žinias pritaikyti savo sporto organizacijoje, užtikrins pasiektų rezultatų perdavimą kitoms organizacijoms. Projekte parinkta priimančioji mokymo organizacija užsienio šalyse – Škotijos krepšinio sąjunga – patikima ir žinoma, joje dirba aukščiausią kvalifikaciją turintys sporto vadybos specialistai, padedantys spręsti esamas problemas sporto sektoriuje.

Projekto dalyviai:
Donatas Mačianskas, Dovilė Lidaitė, Dovilė Pervazaitė, Eglė Kažytė, Giedrė Simanaitienė, Gintarė Stankevičiūtė, Ingrida Visockienė, Laima Uktverytė, Marius Šlaustas, Remigijus Arlauskas, Sabina Vaicekauskaitė, Vaidotas Rastenis.

Kitas įrašas
Sporto trenerių įgūdžių tobulinimas taikant ES šalių patirtį
Ankstesnis įrašas
Sporto mokymo specialistų tobulinimas