YIAP

Lietuvos sporto federacijų sąjunga kartu su partneriais dalyvauja Erasmus+ Bendradarbiavimo partnerystės jaunimo srityje (K2) projekte „Young Integrity Ambassadors Program (YIAP)“. Projekto nr: 2021-2-SE01-KA220-YOU-000050217.
Pagrindiniai YIAP projekto tikslai yra ugdyti jaunų žmonių kompetencijas imtis aktyvių vaidmenų savo visuomenėje propaguojant ir skleidžiant vientisumo kultūrą savo sporto bendruomenėse, dalyvaujant sukurtoje edukacinėje programoje, kuri padėtų įgyti reikiamų įgūdžių.
Taip pat mokyti jaunus žmones aktyviai atpažinti nesąžiningumą ir netinkamą praktiką sporto sektoriuje ir visuomenėje, į juos reaguoti ir užkirsti tokiems reiškiniams kelią.

Projekto metu ketinama sukurti:
1) Jaunimo vientisumo (integrity) ambasadorių įrankių rinkinį;
2) Jaunimo vientisumo ambasadorių viešinimo įgyvendinimo priemonių rinkinį;
3) Sklaidos veiklų rinkimą ir analizę;
4) Tvaraus jaunimo dalyvavimo mechanizmo rekomendacijos sąvadą;
5) Projekto poveikio vaizdo įrašų rinkinį.

Projekto partneriai:
European Non-Governmental Sports Organisation (ENGSO), kartu su ENGSO Youth (SWE);
Swedish Sports Confederation (SWE), kartu su EUSA Institute (SLO);
Special Olympics Europe-Eurasia Foundation – SOEE (IRL);
RF-SISU Smäland (SWE);
Portuguese Sport Confederation (POR);
Lithuanian Sport Federations Union (LSFS);
Organisation for Sports Education – OPES (ITA).
LSFS socialinis partneris šiame projekte yra Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK).

Projekto trukmė 24 mėnesiai.

Pirmasis partnerių susitikimas Vilniuje 2022.08.25-26.
Antrasis partnerių susitikimas Briuselyje 2022.09.28-29.
Trečiasis partnerių susitikimas Lisabonoje 2023.02.13-14 bei Jaunimo atstovų mokymai 2023.02.09-15.
Projekto pristatymas „Pumpėnų vidurvasario festivalyje“ 2023.07.22