Baigiamoji AtLETyC apvaliojo stalo diskusija Kaune


Birželio 16 dieną Kaune, Lietuvos sporto universitete vyko „Erasmus+“ sporto programos Collaborative Partnerships and Not-for-profit European Sport events projekto Athletes Learning Entrepreneurship – a new type of Dual Career Approach / AtLETyC apvaliojo stalo diskusija. Diskusijos metu buvo pristatyta didelio meistriškumo sportininkų verslumo (antreprenerystės) mokymo programa, pagrįsta MOOC platforma (Massive Open Online Course), kurios pagalba buvo siekiama padidinti sportininkų mokymosi galimybes ir skatinti dvigubą karjerą. Taip pat, buvo aptartos programos plėtros galimybės.
LSFS projekte dalyvauja partnerio teisėmis kartu su Lietuvos sporto universiteto, Liublianos universiteto (Slovėnija), Vengrijos kūno kultūros universiteto (Vengrija), Vengrijos sporto vadybos asociacijos (Vengrija), Slovėnijos universitetų sporto asociacijos (Slovėnija), Turino universiteto (Italija), Italų kultūros ir sporto asociacijos (Italija), Sarajevo universiteto (Bosnija ir Hercegovina), Sarajevo olimpinio komiteto (Bosnija ir Hercegovina) atstovais.

Šiuo projektu buvo siekiama padidinti sportininkų mokymosi galimybes ir skatinti dvigubą karjerą. Vykdant projektą buvo įgyvendinamos ES gaires dėl dvigubos atletų karjeros: palengvinti perėjimą iš sportinės karjeros į darbo rinką pritaikant lankstesnius mokymo metodus atitinkančius atletų poreikius ir plėtoti skirtingų sporto organizacijų bendradarbiavimą.

Projektas iš dalies (80 proc.) finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis.
Projekto trukmė — 30 mėnesių.

Kitas įrašas
ELIT-in
Ankstesnis įrašas
Sportas prieš smurtą ir atskirtį / SAVE focus grupės susitikimas Kaune