DRAWS

Projektas „DRAWS“ (Doping Raising AWareness among youths in Sport recreational environments) (Projekto Nr.: 613143-EPP-1-2019-1-IT-SPO-SCP) yra grindžiama vykdoma Europos dopingo prevencijos politika, taikoma jaunimo pramoginių sporto šakų aplinkoje. Yra teigiama kad jaunimo, žinančio apie sportinę rekreacinę aplinką, žinios apie dopingo riziką yra labai menkos ir tai padidina „dopingo vartojimo kultūros“ riziką.

Projekto tikslas: didinti jaunimo informuotumą apie dopingo riziką sukuriant priemonių, skirtų kovai su dopingu, rinkinį, kuriame dalyvautų jaunimas. Visa tai viešinti sporto organizacijose ir mokyklose.

Projekto partneriai:
Catholic University od the Sacred Heart (IT);
SC “LEVSKI – Sport for All” (BG);
Latvian Sports Federations Council (LV);
Italian National Olympic Committee (IT);
Lithuanian Sport Federations Union (LT);
Cesky Svaz Aerobiku a Fitness FISAF (CZ);
Lega Pro (IT);
International Olympic Truce Centre (EL);
Hašk Mladost (HR).

Projekto trukmė – 36 mėnesiai (2020.01.01-2022.12.31).

Daugiau informacijos DRAWS internetinėje svetainėje: draws-project.eu

Pirmasis projekto „DRAWS“ partnerių susitikimas (nuotolinis) 2020.02.24-25
Kvietimas dalyvauti „DRAWS“ projekto apklausoje 2022.04.22
Antrasis projekto „DRAWS“ partnerių susitikimas (nuotolinis) 2020.07.20
Trečiasis projekto „DRAWS“ partnerių susitikimas (nuotolinis) 2020.10.30
Kvietimas dalyvauti „DRAWS“ projekto apklausoje 2020.11.03
Ketvirtasis projekto „DRAWS“ partnerių susitikimas (nuotolinis) 2021.02.04
Penktasis projekto „DRAWS“ partnerių susitikimas Atėnuose 2022.09.15-16

Kitas įrašas
Europos sporto platforma
Ankstesnis įrašas
„Tvarių sporto renginių organizavimo“ vadovas