Erasmus+ mobilumo projektas startuoja!


2017 m. programos „Erasmus+“ profesinio mokymo 1 pagrindinio veiksmo projektas „Kvalifikacijos tobulinimas sporto mokymo specialistams“ Nr. 
2017-1-LT01-KA102-035000 startuoja! Jau šį mėnesį į mobilumo programą išvyksta pirmieji dalyviai.

Pagrindinis projekto tikslas – sporto specialistų profesinių įgūdžių tobulinimas ir pagrindinių kompetencijų ugdymas pas priimančius užsienio partnerius.

Pagrindiniai uždaviniai:

  • dalyvauti mokymuose, stebėti ir dalyvauti veikloje;
  • tobulinti profesinius įgūdžius, ugdyti kompetencijas bei kelti kvalifikaciją, įgyjant naujausių praktinių žinių;
  • parengti mokymo metodikas kiekvienai trenerių atstovaujamai sporto šakai, atsižvelgiant į jos specifiškumą;
  • apžiūrėti sporto bazes bei vykdomas treniruotes;
  • įgyti sporto vadybos žinių;
  • su užsienio partneriais užmegzti ilgalaikius bendradarbiavimo ryšius;
  • užtikrinti gautos informacijos perdavimą/sklaidą kitiems administracijos darbuotojams bei treneriams;
  • populiarinti mažesnes sporto šakas, kelti jų masiškumą;
  • pagilinti anglų kalbos žinias ir specifinę, konkrečiai sporto šakai būdingą terminologiją.

Projekto tikslinė grupė – sporto treneriai, profesinio mokymo specialistai, kurių darbo stažas labai įvairus, tai žmonės, dirbantys su skirtingo amžiaus bei profesionalumo sportininkais. Šių metų projekte dalyvaus 9 sporto organizacijų atstovai, net 27 sporto specialistai gaus galimybę išvykti į užsienį kelti kvalifikacijos, tobulinti profesinių žinių ir įgūdžių. Visiems projekte dalyvaujantiems asmenims bus išduotas Europass mobilumo pažymėjimas, kaip aukščiausio lygio įgytų įgūdžių pripažinimo dokumentas.

Norintys gauti išsamesnės informacijos ir ateityje dalyvauti projektuose galite susisiekti su LSFS projektų koordinatoriumi Tomu Petroniu tel. (8-5) 231 06 37, arbe el. paštu: project@lsfs.lt.

Kitas įrašas
SCORE projekto – Erasmus + programos sėkmės istorija!
Ankstesnis įrašas
Įvyko atnaujinti Sporto administratorių kursai