Įvyko LSFS projekto „Elit-In“ partnerių susitikimas

Vasario 4-6 dienomis Sevilijoje, Ispanijoje įvyko pirmasis naujojo LSFS projekto „Elit-In“ (Integration of elite athletes into the labour market through the valorization of their transversal competences) partnerių susitikimas.

Projekto partnerių susitikime dalyvavo Agnė Vanagienė ir Tomas Petronis, bei dar 11 partnerių atstovai.
Naujasis projektas skirtas dvigubos atletų karjeros problematikai spręsti. Lietuvos sporto federacijų sąjunga projekte bus atsakinga už Gerųjų pavyzdžių ir praktikų iš visų partnerių šalių surinkimą ir apibendrinimą.
Projektas bus vykdomas dvejus metus, o kitas partnerių susitikimas numatytas liepos mėnesį.

Kitas įrašas
Projekto „Sportas prieš smurtą ir atskirtį / SAVE“ partnerių susitikimas
Ankstesnis įrašas
Kvalifikacijos tobulinimas sporto mokymo specialistams