Įvyko LSFS visuotinis narių susirinkimas

Šiandien Vilniuje įvyko Lietuvos sporto federacijų sąjungos 2020 metų visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimo metu vienbalsiai buvo priimti du nauji nariai – Lietuvos lengvosios atletikos federacija ir Lietuvos skraidančiojo disko federacija.
Sveikiname naujus narius!

Sveikinimo žodį tarė ir artėjančios atkurtos Lietuvos Nepriklausomybės 30-mečio proga pasveikino Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkas Kęstutis Smirnovas. Seimo narys įteikė Lietuvos sporto federacijų sąjungai Lietuvos trispalvę, kuri simbolizuoja vienybę, stiprybę, drąsą. Savo kalboje Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkas Kęstutis Smirnovas pažymėjo, kad Lietuvos sporto federacijų sąjungos progresas per pastaruosius metus yra daugiau nei akivaizdus. Sąjungos nuomonė yra girdima aukščiausiuose politiniuose sluoksniuose, visada pasižymi konstruktyviu ir argumentuotu bendravimu, turi savo viziją ir aiškiai išsikeltus tikslus kurių kryptingai siekia. „Linkiu šiai stiprėjančiai sporto šakas vienijančiai organizacijai ir toliau laikytis nustatytos krypties – esate teisingame kelyje, plėsti savo veiklas, dar stipriau telkti sporto bendruomenę bendriems tikslams. Dėkoju Jums už suteiktą galimybę dalyvauti Jūsų suvažiavime ir dar karta sveikinu atkurtos Lietuvos Nepriklausomybės 30-mečio proga“, – sveikinimą užbaigė K. Smirnovas.

Pranešimą apie sporto aktualijas, kylančias problemas ir sunkumus pristatė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Kornelija Tiesnesytė.

LSFS prezidentas Rimantas Kveselaitis organizacijos nariams pristatė LSFS prezidiumo 2019 metų veiklos ataskaitą, Revizijos komisijos pirmininkas Genadijus Makuševas supažindino su komisijos išvadomis apie pastarųjų metų veiklą, o LSFS administracijos vadovė Ringa Baltrušaitė pristatė LSFS 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį, biudžeto įvykdymo ataskaitą, LSFS 2020 m. veiklos programą ir biudžeto projektą. LSFS projektų koordinatorius Tomas Petronis informavo susirinkimo dalyvius apie vykdomus Europos Sąjungos finansuojamus projektus.

„Pernai aktyviai dalyvavome sporto politikos formavime, būsime aktyvūs bei ryžtingi ir ateityje, nes tik įvairūs požiūriai, skirtingos nuomonės gali atvesti prie geriausių sprendimų, – organizacijos veiklos planus pristatė R. Kveselaitis. – Sąjunga ir toliau turi būti matoma sprendžiant skaudžiausius federacijoms klausimus, ieškant būdų padėti įgyvendinti jūsų projektus ir idėjas.“


Nuotraukos organizatorių ir Renato Mizero.
Daugiau nuotraukų: https://www.facebook.com/lsfs.lt/

Kitas įrašas
Paskelbtas 2019-ųjų Lietuvos sportininkų šimtukas
Ankstesnis įrašas
Kvietimas dalyvauti nemokamuose dvigubos karjeros mokymuose sportininkams