Įvyko procesų ir finansų valdymo mokymai skirti LSFS nariams

Lietuvos sporto federacijų sąjunga pasinaudodama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programa šių metų spalio 16 dieną organizavo procesų ir finansų valdymo mokymus. Mokymu metu buvo pristatytos ir aptartos šios temos:
• Procesų valdymas organizacijoje;
• Pelno nesiekiančių įmonių 2017 m. finansinių ataskaitų rengimas;
• Naujausi apskaitos ir mokesčių reikalavimai.
Šie mokymai yra praktinės pagalbos sporto organizacijoms programos dalis, kuria yra siekiama LSFS sporto organizacijoms – narėms suteikti kokybišką bendrą bei personalizuotą administracinę pagalbą, užtikrinant LSFS sporto organizacijų – narių efektyvų valdymą, informacinę sklaidą, taip skatinant tolygią, ilgalaikę sporto sektoriaus plėtrą.

Projektui lėšas skyrė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Kitas įrašas
Įvyko procesų ir finansų valdymo mokymai skirti LSFS nariams
Ankstesnis įrašas
Kvietimas dalyvauti procesų ir finansų valdymo mokymuose skirtuose LSFS nariams