Kvietimas dalyvauti DRAWS projekto apklausoje

 

Lietuvos sporto federacijų sąjunga dalyvauja „Doping Raising AWareness among youths in Sport recreational environments“ – DRAWS – ES „Erasmus +“ Sport programos projekte, kurio tikslas yra didinti 14–19 metų jaunimo informuotumą apie dopingo riziką, sukuriant mokomąją medžiagą, skirtą dopingo vartojimo prevencijai.

 

Norime pakviesti 14–19 metų asmenis, užsiimančius fizine veikla, sudalyvauti apklausoje. Apklausos tikslas yra geriau suprasti jaunų žmonių fizinio aktyvumo motyvus bei išsiaiškinti jų požiūrį į efektyvumo ir išvaizdos gerinimo medžiagų (Performance and Appearance Enhancement Substances – PAES) naudojimą.

Kas yra efektyvumą ir išvaizdą gerinančios medžiagos (PAES)?
– Maisto papildus bei gali būti keletas nereceptinių vaistų,
– Medžiagas laikomas dopingu sportinėje aplinkoje.

Apklausos rezultatai bus naudojami rengiant mokymo kursus bei komunikacijos kampaniją, skirtą informuoti apie PAES naudojimą. Projekto metu sukurta mokomoji medžiaga bus nemokamai prieinama visoms sporto organizacijoms.

Kviečiame organizacijas pasidalinti šiuo laišku su savo klubais bei jų nariais.

Informacija dalyviams (14–19 metų):

Prašome iki lapkričio 12 d. adresu project@lsfs.lt parašyti savo vardą, pavardę, amžių, e-pašto adresą ir pridėti pasirašytą skanuotą informuoto sutikimo lapą. Jei esate jaunesnis nei 18 metų – lapą „iki 18“, turi pasirašyti jūsų tėvai/globėjai, jei esate 18 metų ir vyresnis – lapą „18 ir daugiau“, pasirašote patys (abu lapai pridedami).

 

Jums bus išsiųsta nuoroda su 47 klausimais. Klausimyno užpildymas vidutiniškai turėtų užtrukti nuo 10 iki 15 min. Klausimyną bus galima pildyti ir mobiliajame įrenginyje.

Anketa yra anoniminė. Jūsų individualiais atsakymais nebus dalijamasi su niekuo, jie visada bus konfidencialūs.

Daugiau atsakymų: project@lsfs.lt

Kitas įrašas
Įvyko trečioji Europos sporto platforma
Ankstesnis įrašas
Ketvirtasis nuotolinis projekto OD4SG partnerių susitikimas