Kvietimas dalyvauti procesų ir finansų valdymo mokymuose skirtuose LSFS nariams

 

Lietuvos sporto federacijų sąjunga pasinaudodama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programa kviečia federacijas nares bei jų darbuotojus į procesų ir finansų valdymo mokymus.
Dalyvauti yra kviečiami tik LSFS nariaidalyvavimas yra nemokamas! Mokymus ves lektorius A. Kapitanovas.
Mokymu metus bus pristatytos ir aptartos šios temos:
• Procesų valdymas organizacijoje;
• Pelno nesiekiančių įmonių 2017 m. finansinių ataskaitų rengimas;
• Naujausi apskaitos ir mokesčių reikalavimai.

 

Mokymai vyks 2017 m. spalio 16 d. Kūno kultūros ir sporto departamente (Žemaitės g. 6, Vilnius), pirmame aukšte, antrojoje posėdžių salėje, nuo 09:00 val. iki 16:00 val.

Registruotis prašome – ČIA

Platesnė informacija: project@lsfs.lt

Šie mokymai yra praktinės pagalbos sporto organizacijoms programos dalis, kuria yra siekiama LSFS sporto organizacijoms – narėms suteikti kokybišką bendrą bei personalizuotą administracinę pagalbą, užtikrinant LSFS sporto organizacijų – narių efektyvų valdymą, informacinę sklaidą, taip skatinant tolygią, ilgalaikę sporto sektoriaus plėtrą.

Projektui lėšas skyrė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Kitas įrašas
Įvyko procesų ir finansų valdymo mokymai skirti LSFS nariams
Ankstesnis įrašas
AtLETyc – verslumo (antreprenerystės) programa skirta didelio meistriškumo sportininkams