Kvietimas į mokymų ciklą

Lietuvos sporto universitetas bendradarbiaudamas su Lietuvos sporto federacijų sąjunga ir užsienio partneriais kviečia Jus į Erasmus+ Sportas programos projekto „Sportas prieš smurtą ir atskirtį“ (Sport against violence and exclusion / SAVE) mokymų ciklą, skirtą sporto trenerių bei kūno kultūros mokytojų, dirbančių su 6-14 m. vaikais, smurto ir socialinės atskirties apraiškų mažinimo kompetencijų ugdymui.

 

Projekto esmė: šiuolaikinėje visuomenėje labai svarbu puoselėti tokias vertybes, kaip pagarba ir įtrauktis bei kovoti su smurtu ir atskirtimi. Dėl savo požiūrio ar asmeninių patirčių sportinėje veikloje dalyvaujantys jaunuoliai ir moksleiviai gali elgtis netolerantiškai ar šiurkščiai. Tikime, kad sportas yra viena iš geriausių asmenybės formavimo priemonių, todėl svarbu mokyti ir puoselėti teigiamas vertybes bei tinkamai reaguoti į negatyvaus elgesio apsireiškimus.

Projekto SAVE siekis – įgalinti kūno kultūros mokytojus ir trenerius naudoti tinkamus metodus ir priemones reaguojant į mokinių ir jaunuolių demonstruojamą neigiamą nusistatymą, dėl kurio kyla smurtas ar atskirtis.

Pagrindiniai projekto tikslai:
– Atpažinti ir ugdyti tokius įgūdžius ir kompetencijas, kaip drausmė, komandinis darbas ir atkaklumas per savišvietą sporto srityje.
– Remti mėgėjams skirtus sporto klubus bei skatinti juos įtraukti jaunimą į sportinę veiklą.
– Remti tarpkultūrinį dialogą, puoselėti priklausymo grupei jausmą ir norą dalyvauti tokiu būdu skatinant socialinę sanglaudą ir visuomenės integraciją.

Mokymų programa susideda iš penkių temų:
I. SMURTO IR ATSKIRTIES ATPAŽINIMAS IR PSICHOSOCIALINĖS YPATYBĖS SPORTE
II. ASMENINIŲ IR SOCIALINIŲ (GRUPINIŲ) SANTYKIŲ UGDYMAS SPORTE
III. ŠEIMOS IR TRENERIO SANTYKIŲ PLĖTOJIMAS PAREMTAS PASITIKĖJIMU IR TARPUSAVIO
IV. VISUOMENĖS POKYČIŲ ĮGALINIMAS PER SPORTĄ
V. IŠANKSTINIS NUSISTATYMAS BEI SMURTO IR ATSKIRTIES PROBLEMŲ SPRENDIMO ASPEKTAI

Dalyvavusiems visuose mokymuose, bus išduodami 30 išklausytų valandų (astronominių) pažymėjimai.
Dėl riboto vietų skaičiaus į nemokamus mokymus priimsime 25 dalyvius.
Registracija į mokymus vykdoma iki balandžio 24 d. (imtinai) e-paštu project@lsfs.lt.
Mokymai vyks Lietuvos sporto universitete (Sporto g. 6, Kaunas), 111 auditorijoje, Centriniuose rūmuose.

Planuojamos mokymų datos ir laikas (gali būti tikslinama):
Gegužės 3 d. nuo 09:00 val. iki 17:00 val. (6 val., detali mokymų programa)
Gegužės 10 d. nuo 10:30 val. iki 18:00 val. (6 val., detali mokymų programa)
Gegužės 17 d. nuo 09:00 val. iki 17:00 val. (6 val., detali mokymų programa)
Gegužės 31 d. nuo 09:00 val. iki 17:00 val. (6 val., detali mokymų programa)
Birželio 7 d. nuo 09:00 val. iki 17:00 val. (6 val., detali mokymų programa)

Daugiau informacijos apie projektą @: https://www.sportsave.eu/ arba Facebook‘e @: https://www.facebook.com/sportagainstviolence/

 

Kitas įrašas
Įvyko pirmasis LSFS projekto „GANTT“ partnerių susitikimas
Ankstesnis įrašas
Įvyko Erasmus+ projekto „CHAMP“ pirmasis partnerių susitikimas Stokholme