Lietuvos sporto trenerių gebėjimų ir kompetencijų tobulinimas

2011 m.
Priemonės pavadinimas: „Leonardo da Vinci mobilumo projektas pagal Mokymosi visą gyvenimą programą“.
Projekto pavadinimas: „Lietuvos sporto trenerių gebėjimų ir kompetencijų tobulinimas“.
Sutarties Nr. LLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0607.

Sporto mokymo specialistų tobulinimo projekte dalyvauja įvairių, ankstesniuose projektuose nedalyvavusių, sporto šakų treneriai, kurie dirba su įvairaus amžiaus profesionaliais sportininkais. Tai perspektyvūs, įvairų darbo stažą, kvalifikaciją ir patirtį turintys žmonės. Projekte numatoma vykti į tas Europos Sąjungos šalis, kurios atitinkamai yra pirmaujančios toje sporto šakoje, arba geresnes sporto bazes, tradicijas turinčios šalys, dirba aukščiausią kvalifikaciją turintys specialistai. Pagrindiniai projekto tikslai yra keistis turima patirtimi daug dėmesio skiriant nacionaliniams ypatumams, tobulinant praktinius gebėjimus, įgyjant naujesnių teorinių žinių, užmegzti ilgalaikius bendradarbiavimo ryšius su užsienio partneriais, apžiūrėti sporto bazes bei vykdomas treniruotes, įgyti sporto vadybos žinių. Numatoma, kad šio projekto įgyvendinimas leis Lietuvos treneriams ugdyti konkurencingesnius sportininkus, praplėsti savo profesinę kompetenciją naujoje socialinėje ir kultūrinėje aplinkoje. Šiuo projektu siekiama pagerinti Lietuvos sporto trenerių kvalifikaciją tarptautiniu mastu, patobulinti profesinio mokymo turinį, ko pasėkoje naujų metodikų įvaldymas ir nauji kvalifikaciniai įgūdžiai padidins mūsų šalies sportininkų konkurencingumą tarptautiniame lygyje. Įgyti įgūdžiai leis pritaikyti naujas mokymo metodikas, įgyti daugiau patirties, o tai skatins trenerių ir sportininkų meistriškumą ir masiškumą. Gautų žinių ir projekto rezultatų sklaida kolegų, mėgėjų, sportininkų tarpe leis daugeliui trenerių, kitų įgytas žinias pritaikyti savo darbe su sportininkais, užtikrins pasiektų rezultatų perdavimą kitoms mokymo organizacijoms. Projekte dalyvaujantys partneriai – Lietuvos sporto šakų federacijos, kuriose dirbantys specialistai ypač jaučia žinių, įgūdžių ir kvalifikacijos trūkumą, o parinktos priimančiosios organizacijos – federacijos ar klubai, patikimi ir žinomi, padėsiantys spręsti esamas problemas.

Dalyviai:
Lietuvos fechtavimo federacija (DFB-Bundesstutzpunkt Fechten Heidenheim, Vokietija, 6 dalyviai)
Lietuvos laipiojimo sporto asociacija (Prancūzijos laipiojimo sporto federacija, Prancūzija, 5 dalyviai)
Lietuvos medžioklinio šaudymo federacija (The British International Clay Target Shooting Federation Ltd, Jungtinė Karalystė, 4 dalyviai)
Lietuvos motociklų sporto federacija (Dynergia OY, Suomija, 1 dalyvis)
Lietuvos motociklų sporto federacija (Europos motociklų sporto sąjunga, Italija, 2 dalyviai)
Lietuvos motociklų sporto federacija (Europos motociklų sporto sąjunga, Italija, 2 dalyviai)
Lietuvos rankinio lyga (Čekijos rankinio federacija, Čekija, 5 dalyviai)
Lietuvos rankinio lyga (Rankinio klubas Fuchse Berlin, Vokietija, 6 dalyviai)
VŠĮ „Elite Mind“ (Res equestris, Lenkija, 3 dalyviai)
Viso: 6 organizacijos, 34 treneriai.

Kitas įrašas
Sporto trenerių mokymas ir kvalifikacijos kėlimas
Ankstesnis įrašas
Sporto trenerių įgūdžių tobulinimas taikant ES šalių patirtį