Miracle


Erasmus+ Sportas programos projektas „Women’s empowerment in sport and physical education industry – MIRACLE“ (Reg. Nr.590688-EPP-1-2017-1-LT-SPO-SSCP) yra skirtas moterims, kurios sporto organizacijose neužima vadovaujančiųjų pozicijų, tačiau dalyvauja inicijuojant ir vykdant įvairius projektus bei prisideda prie sprendimų priėmimo sporto organizacijose.
Ši iniciatyva padės moterims stiprinti darbo įgūdžius ir mokytis iš daugiau patirties turinčių kolegių.
Projekto metu bus adaptuota praktinių mokymų medžiaga, kurios pagalba bus ugdomi individualūs gebėjimai ir kompetencijos mažiau patirties turinčioms moterims. Taip pat, bus inicijuota savanoriška profesinės mentorystės programa sporto institucijose dirbančioms moterims, kurios pagalba bus stengiamasi užtikrinti tobulėjimo tęstinumą.Projekto partneriai: Kauno dziudo klubas “Ryto Saule”, Lietuvos Tautinis Olimpinis Komitetas, Latvijos sporto federacijų taryba, Italijos Nacionalinis Olimpinis Komitetas

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. Projekto trukmė — 12 mėnesių (pabaiga 2018-12-31).

Pirmas pranešimas 2017.08.11
Antras pranešimas 2017.11.09
Partnerių susitikimas Romoje 2018.03.15/16

Kviečiame į praktinius mokymus skirtus sporto administratorėms – „MIRACLE“ 2018.07.25
Partnerių susitikimas Rygoje 2018.08.01
Nacionaliniai MIRACLE mokymai Vilniuje 2018.09. 27-28
Baigiamoji MIRACLE konferencija Vilniuje 2018.11.08

Facebook networking platform/initiative

Summary about the project in English

Kitas įrašas
AGON (Promotion and encouragement of recreational team sport)
Ankstesnis įrašas
SAVE