Nuotolinis projekto „Sportas prieš smurtą ir atskirtį / SAVE“ partnerių susitikimas

Liepos 22 d. vyko Lietuvos sporto universiteto (LSU) koordinuojamo Erasmus+ programos Sportas projekto Sport against Violence and Exclusion / SAVE (Nr. 590711-EPP-1-2017-1-LT-SPO-SCP) nuotolinis partnerių susitikimas.

Susitikimo metu buvo aptarti nacionalinių sporto renginių sklaidos organizavimo ypatumai partnerių šalyse, bei aptarta viešinimo strategija.


Projektu “Sport Against Violence and Exclusion / SAVE”, siekiama per neformalų mokymąsi sporto srityje ugdyti kompetencijas, tokias kaip drausmė, komandinis darbas ir atkaklumas; įgalinti jaunimą sportuoti kolektyviai bei organizuotai; paremti sporto klubus, kurie praktikuoja mėgėjišką sportą, siekiant įtraukti jaunimą į fizinio aktyvumo veiklas; skatinti dialogą bei gerosios patirties keitimąsi, integruojant sportą kasdienėje veikloje; remti sporto indėlį į socialinę sanglaudą ir integruotą visuomenę; remti tarpkultūrinį dialogą, priklausomumo bei dalyvavimo jausmą per pagrindines sporto veiklas.

Kitas įrašas
Įvyko Erasmus+ Programos „Sportas prieš smurtą ir atskirtį“ mokymo priemonės pristatymas
Ankstesnis įrašas
Antrasis projekto „DRAWS“ partnerių susitikimas (nuotolinis)