Sėkmingas SCORE projekto dalyvių susitikimas Stokholme

Šių metų vasario 16-17 dienomis Stokholme įvyko tarptautinio projekto SCORE (Strengthening Coaching with the Objective to Raise Equality) dalyvių susitikimas. Projektą vykdo ENGSO kartu su Lietuvos sporto federacijų sąjunga ir kitais partneriais. SCORE projekto tikslas – skatinti ir plėtoti lyčių lygybę tarp trenerių, siekiant didinti moterų trenerių ir savanorių skaičių visuose sporto lygmenyse, o taip pat stiprinti žinias apie moterų lygias teises tapti trenerėmis. Šiam projektui finansavimas gautas pagal naująją Erasmus+ Sporto programą.

Projektas susidarys iš dviejų elementų:
1. Nacionalinių mokymo programų sukūrimo ir įgyvendinimo ir
2. Mentorystės programos, kurios pagalba bus apmokomi būsimieji mentoriai darbui su potencialiomis trenerėmis partnerių organizacijų šalyse, sukūrimo ir įgyvendinimo.

Pirma susitikimo diena buvo skirta partnerių prisistatymui ir susipažinimui, kitiems organizaciniams klausimams spręsti.

Antrą dieną buvo pradėti kurti nacionalinių mokymo programų metmenys ir įrankiai jų įgyvendinimui kiekvienoje šalyje. Antros dienos sesijai vadovavo Sarah Milner ir Julie Mackintosh iš organizacijos „Sport Coach UK“. Ši organizacija bus atsakinga už nacionalinių mokymo programų sukūrimą.
Antrąją dieną taip pat vyko diskusijos dėl mentorystės programos, kurias vedė psichologijos ekspertė Satu Kaski, dirbanti mentorystės projektuose treneriams Suomijoje, kuri ir bus atsakinga už mentorystės programos sukūrimą šiame projekte.

SCORE yra dviejų metų trukmės projektas, kuris baigsis 2016 metais, kuriame dalyvauja šie partneriai:
• Organizacija „Sport Coach UK“
• Suomijos trenerių asociacija (Finnish Coaches Association)
• Tarptautinė trenerių taryba (International Council of Coaching Excellence, ICCE)
• Europos užimtumo ir sporto observatorija (European Observatoire of Sport and Employment, EOSE)
• Organizacija „Piliečiai ir sportas“ (Sport and Citizenship)
• Europos universitetų sporto asociacija (European University Sports Association, EUSA)
• Vokietijos olimpinio sporto konfederacija (German Olympic Sports Confederation, DOSB)
• Švedijos sporto konfederacija (Swedish Sports Confederation, RF)
• Kroatijos nacionalinis olimpinis komitetas (National Olympic Committee of Croatia, NOC Croatia)
• Lietuvos sporto federacijų sąjunga (Lithuanian Union of Sports Federations, LUSF)
• Kipro sporto organizacija (Cyprus Sports Organisation, CSO)
• Portugalijos sporto konfederacija (Portuguese Sports Confederation, CDP)

Lietuvos treneriai bus kviečiami dalyvauti tiek nacionalinės mokymo programos kursuose, tiek ir mentorystės programoje, kai bus sukurti mokymo paketai. Naujausia informacija bus skelbiama LSFS puslapyje.
Kitas įrašas
sportGO
Ankstesnis įrašas
Lietuvos sporto federacijų sąjunga dalyvaus tarptautiniame Erasmus+ projekte SCORE