Sport Against Violence and Exclusion / SAVE

Lietuvos sporto federacijų sąjunga partnerio teisėmis dalyvaus Erasmus + Sportas finansuojame projekte “Sport Against Violence and Exclusion / SAVE” (590711-EPP-1-2017-1-LT-SPO-SCP), kurio koordinatorius yra Lietuvos sporto universitetas.
Projektu siekiama per neformalų mokymąsi sporto srityje ugdyti kompetencijas, tokias kaip drausmė, komandinis darbas ir atkaklumas; įgalinti jaunimą sportuoti kolektyviai bei organizuotai; paremti sporto klubus, kurie praktikuoja mėgėjišką sportą, siekiant įtraukti jaunimą į fizinio aktyvumo veiklas; skatinti dialogą bei gerosios patirties keitimąsi, integruojant sportą kasdienėje veikloje; remti sporto indėlį į socialinę sanglaudą ir integruotą visuomenę; remti tarpkultūrinį dialogą, priklausomumo bei dalyvavimo jausmą per pagrindines sporto veiklas.

 

Projekte partnerio teisėmis dalyvauja Sarajevo universitetas (Bosnija ir Hercegovina), Splito universiteto Kineziologijos fakultetas (Kroatija), Palermo universitetas (Italija), Novi Sado universitetas (Serbija), Lietuvos sporto federacijų sąjunga (Lietuva), WUS (World University Service, Austrija), DEFOIN (Career Development and Integration, Ispanija) ir CESIE (European Centre for Studies and Initiatives, Italija). Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. Projekto trukmė — 30 mėnesių (pabaiga 2020-06-30).
Kitas įrašas
Startavo Sporto administravimo kursai skirti treneriams
Ankstesnis įrašas
Sporto administratorių kursai treneriams