sportGO

„Erasmus+“ sporto programos (Collaborative Partnerships and Not-for-profit European Sport events) projektą “How to lead a club to a successful future / sportGO” koordinuoja Austrijos Taikomųjų mokslų universitetas, o LSFS dalyvauja partnerio teisėmis kartu su Liublianos universiteto (Slovėnija), Vakarų Vengrijos universiteto (Vengrija), Lietuvos sporto universitetu (Lietuva), Štirijos tinklinio asociacijos (Austrija), Slovėnijos olimpinio komiteto (Slovėnija), Alikantės universiteto (Ispanija), Sarajevo universiteto (Bosnija ir Hercegovina), Sarajevo olimpinio komiteto (Bosnija ir Hercegovina) ir kitais partneriais.

Projekto tikslas — kurti mokymo programas profesionalių ir mėgėjų sporto klubų darbuotojų vadovavimo įgūdžius. Projektu siekiama įgyvendinti ekonomiškai efektyvų sporto klubų valdymą bei tobulinti esamą struktūrą, skatinti mėgėjišką sporto veiklą, didinti nacionalinių ir regioninių sporto organizacijų, institucijų bei sporto klubų narių mokymo galimybes. Taip pat skatinti informacijos apie sporto klubų valdymą, keitimąsi tarp aukštojo mokslo institucijų ir kitų mokymo paslaugų teikėjų bei sporto klubų, plėtoti aktyvų jaunimo dalyvavimą.

„Šio projekto metu siekiama sukurti naują teorinių ir praktinių sporto klubų valdymo sąsają, užtikrinančią valdymo ir vadovavimo įgūdžių vystymą. Projektas siūlo kursus mėgėjų ir profesionaliems sporto klubams, kurių dauguma yra savanoriai. Projekte taikomas tarpdalykinis metodas, siejantis vadybos ir sporto mokslo fakultetus universitetuose bei sporto valdymo organizacijas ir institucijas, siekiama sukurti visumą apimantį mokymo metodą, ypatingą dėmesį skiriant praktiniams aspektams“,- teigė LSU dėstytoja doc. dr. Irena Valantinė.

Projektas dalinai (80 proc.) finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis.
Projekto trukmė — 28 mėnesiai.

Projekto: Facebook profilis.

Daugiau informacijos sportGo internetinėje svetainėje: www.sportgo-eu.com

Kitas įrašas
SCORE
Ankstesnis įrašas
Sėkmingas SCORE projekto dalyvių susitikimas Stokholme