Sporto mokymo specialistų profesinių įgūdžių tobulinimas


2015 m. programos „Erasmus+“ profesinio mokymo 1 pagrindinio veiksmo projektas „Sporto mokymo specialistų profesinių įgūdžių tobulinimas“ Nr. 2015-1-LT01-KA102-013143.
Projekto tikslas – sporto mokymo specialistų profesinių įgūdžių tobulinimas ir pagrindinių kompetencijų ugdymas per profesinį mokymąsi darbo vietoje pas priimančius partnerius.
Uždaviniai:
– atlikti personalo praktiką, stebėti ir dalyvauti veikloje;
– tobulinti profesinius įgūdžius, ugdyti kompetencijas bei kelti kvalifikaciją, įgyjant naujausių praktinių žinių;
– parengti mokymo metodikas kiekvienai trenerių atstovaujamai sporto šakai, atsižvelgiant į jos specifiškumą;
– apžiūrėti sporto bazes bei vykdomas treniruotes, įgyti sporto vadybos žinių;
– su užsienio partneriais užmegzti ilgalaikius bendradarbiavimo ryšius;
– užtikrinti gautos informacijos perdavimą/sklaidą kitiems treneriams;
– populiarinti mažesnes sporto šakas, kelti jų masiškumą;
– pagilinti anglų kalbos žinias ir specifinę, konkrečiai sporto šakai būdingą terminologiją.

Projekte dalyvaus Lietuvos sporto treneriai, profesinio mokymo specialistai, kurių darbo stažas labai įvairus, tai žmonės, dirbantys su skirtingo amžiaus bei profesionalumo sportininkais. Visi projekte dalyvausiantys treneriai yra perspektyvūs, kūrybingi bei atitinkamose sporto šakose vieni geriausių šalies specialistų, kurie ruošia ne tik perspektyvius jaunuosius sportininkus, bet ir aukščiausio meistriškumo atletus, kuriems atitinkama sporto šaka yra arba bus profesija.
Projekte pasirinktos šalys yra arba atitinkamai pirmaujančios toje sporto šakoje, arba geresnes sporto bazes, tradicijas turinčios šalys. Vizitams pasirinktos organizacijos, kuriose yra galimybė dirbti / atlikti profesinę praktiką darbo vietoje.

Projekto dalyviams bus patobulintos profesinės kompetencijos, atitinkančios darbo rinkos reikmes, įgytos naujos praktinės žinios, pakelta trenerių kvalifikacija, pagerinta profesinio mokymo programos kokybė, bus patobulinta praktinio rengimo kryptis, įgytas naujos kultūrinės ir socialinės aplinkos pažinimas, patobulintos anglų kalbos žinios, bus geresnis prisitaikymas prie darbo rinkos bei organizacijos poreikių ir tikslų, pasinaudojant gerąja patirtimi dalyviai bus skatinami inicijuoti pokyčius savo organizacijoje, sklaidos pagalba – užtikrinti praktinio mokymosi tęstinumą sporto sektoriuje visoje šalyje. Šių kompetencijų įgijimui ir profesinės kvalifikacijos tobulinimui buvo sudarytos darbo programos su kiekvienu partneriu.

Projekte dalyvaus 6 sporto šakų atstovai (fechtavimo, žirginio, stalo teniso, šaudymo, biatlono ir pulo) ir 8 sporto šakų vadybinkai, galimybe gavus Europos Sąjungos finansavimą išvykti į užsienį kelti kvalifikacijos, tobulinti profesinių žinių ir įgūdžių pasinaudos net 21 sporto specialistas.

Norintys gauti išsamesnės informacijos ir ateityje dalyvauti projektuose galite susisiekti su LSFS projektų koordinatore Ringa Baltrušaite tel. (8-5) 2310637, el. paštu: zaidynes@lsfs.lt.

Kitas įrašas
Kviečiame į seminarą!
Ankstesnis įrašas
AGON renginys su rankinio ir grindų riedulio sporto šakų atstovais