Sporto sektoriui būdingų gerojo valdymo principų taikymas LSFS narių ir jų sporto organizacijose

Lietuvos sporto federacijų sąjunga, atsižvelgdama į savo narių – sporto organizacijų išreikštą poreikį bei pasinaudodama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbiama programa, įvykdė projektą – Sporto sektoriui būdingų gerojo valdymo principų taikymas LSFS narių ir jų sporto organizacijose, skirtą nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų instituciniam stiprinimui didinti.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamas Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo konkursas buvo puiki galimybė sporto organizacijoms suvokti gerojo valdymo principų taikymą ir naudą, gaunamą pridėtinę vertę, sporto sektoriuje sudalyvaujant Sporto sektoriui būdingų gerojo valdymo principų taikymo programoje (toliau Programa).

 

Ši Programa tai praktinis įrankis, siekiant LSFS tvaraus bendradarbiavimo su valstybės ir savivaldybių institucijomis, padedant joms formuoti ir įgyvendinti veiksmingą valstybės politiką švietimo ir sporto srityje, stiprinant LSFS narių kompetenciją ir institucinius gebėjimus, įtraukiant nevyriausybines sporto organizacijas į viešųjų paslaugų teikimą pateikiant praktines gaires, nustatant ir tinkamai įgyvendinant sporto sektoriui būdingus gerojo valdymo principus.

Paruošti dokumentai:
1. Sporto sektoriui būdingų gerojo valdymo principų taikymo analizė;
2. Sporto sektoriui būdingų gerojo valdymo principų, sietinų su sporto organizacijų etikos kodeksų nuostatomis, taikymo rekomendacijų sąvadas;
3. Tvarių sporto renginių organizavimo Lietuvoje gairės;
4. 5 pasiūlymai ir rekomendacijos dėl kompetencijų didinimo administracinių reikalavimų atitikties srityje;
5. 5 pasiūlymai ir rekomendacijos dėl sporto organizacijų bendradarbiavimo mechanizmų kūrimo ir stiprinimo.

Projekto pražia: 2021 03 12
Projekto pabaiga: 2021 11 30
Projektui lėšas skyrė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Skirta biudžeto lėšų suma: 45,160.00 Eur

Kitas įrašas
Sporto mėgėjai kviečiami išrinkti 100 sporto žvaigždžių
Ankstesnis įrašas
Prizai keliauja pas nugalėtojus! (8)