Tarptautinio projekto „Nordplus“ dalyvių susitikimas Malmo

Vasario 7—8 d. Malmo mieste, Švedijoje įvyko antrasis koordinacinis Nordplus projekto „Šiaurės-Baltijos šalių darnus jaunų talentų ugdymas“ („Nordic-Baltic Sustainable Approach Coaching Youth for Elite“) susitikimas.

Susitikimo metu aptarta 2017 metais rengiamo intensyvaus kurso studentams programa. Viso projekto metu bus rengiami seminarai, intensyvus kursas, vasaros stovykla studentams ir sukurtas pasirenkamasis trenerių rengimo modulis, dėstomas geriausių trenerių rengimo specialistų iš partnerinių institucijų.
Projekto tikslas — stiprinti Šiaurės-Baltijos šalių trenerių rengimo tinklą, dalytis patirtimi ugdant būsimuosius trenerius ir keliant dėstytojų kvalifikaciją bei atnaujinant trenerių rengimo programas aukštosiose mokyklose. Dviejuose prieš tai vykdytų projektų etapuose buvo surengti seminarai studentams, jauniesiems treneriams ir dėstytojams, studentai pakviesti į intensyvius kursus, žymių Europos sporto mokslo atstovų paskaitas ir tobulinimosi kursus, taip pat išleistas vadovėlis.
Projekto partneriai: Pietų Danijos universitetas, Latvijos sporto pedagogikos akademija, Halmstad universitetas (Švedija), Haaga Helia taikomųjų mokslų universitetas (Nyderlandai), Scania sporto federacija (Švedija), Halland sporto federacija (Švedija) ir Lietuvos atstovai: NARTA atletinio rengimo asociacija, Lietuvos aerobikos federacija, Kauno centro sporto mokykla, Lietuvos sporto federacijų sąjunga bei projekto koordinatorius Lietuvos sporto universitetas.
Kitas įrašas
Erasmus+ projekto AtLETyC partnerių susitikimas Budapešte
Ankstesnis įrašas
DĖMESIO!: keičiasi seminaro “Z karta – stiprybės ir iššūkiai” data