+370 5 2310637

Lietuvos sporto

federacijų sąjunga

Programos pavadinimas: Erasmus+ Sportas.

Projekto pavadinimas: GovernAnCe SporT CodificatIon COnvergeNce – ACTION.

Projekto numeris: 622342-EPP-1-2020-1-PL-SPO-SCP.

Projekto tikslas: Sukurti Gerojo valdymo kodeksą nacionalinėms sporto federacijoms.

Projekto uždaviniai:

 • Europos Sąjungos nacionalinių sporto federacijų galiojančių Gerojo valdymo kodeksų sudarymas.
 • Kodeksų panašumų patikrinimas ir Gerųjų praktikų nustatymas.
 • Bendro Europos Sąjungos nacionalinių sporto federacijų Gerojo valdymo kodekso parengimas.

Projekto rezultatai:

 • IO1 – Pradinė Gerojo valdymo kodeksų Europoje ataskaita.
 • IO2 – Gerosios patirties ataskaita apie Gerojo valdymo kodeksus Europoje.
 • IO3 – ES valstybių narių Bendro Gerojo valdymo kodekso kūrimas.
 • IO4 – Internetinė platforma su įgyvendinimo gairėmis.

Projekto partneriai:

 • Institute for Sport Governance Foundation, Poland.
 • Cyprus Sport Organization, Cyprus.
 • Hellenic Republic Ministry of Culture and Sports, Greece.
 • International University of Health, Exercise and Sports, Luxembourg.
 • Lithuanian Sport Federations Union, Lithuania.
 • Ministry of Youth and Sports, Bulgaria.
 • Sport Malta, Malta.
 • University of Central Lancashire, Cyprus.

Projekto partnerių susitikimai:

Parengti dokumentai:

 

Projekto laikotarpis: 2021.01.01–2023.12.31 (36 mėnesiai).

Daugiau informacijos: https://govsport.eu/action/

Projektas yra dalinai finansuojamas ES.