+370 5 2310637

Lietuvos sporto

federacijų sąjunga

Kompetencijų stiprinimo priemonių programa

Lietuvos sporto federacijų sąjunga, atsižvelgdama į savo narių – sporto organizacijų išreikštą poreikį bei pasinaudodama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbiama programa, pradeda vykdyti projektą „LSFS narių (federacijų) efektyvumo ir veiklos organizavimo gebėjimų kokybės gerinimas teikiant viešąsias paslaugas“.

Remiantis LSFS patirtimi, bendraujant su federacijomis, valstybinėmis ir savivaldos institucijomis bei įgyvendinant įvairius mokymus, nevyriausybinėms sporto organizacijoms labiausiai trūksta praktinių žinių ir gebėjimų siekiant efektyvinti veiklos organizavimą ir gerinti esamų paslaugų kokybę bei teikti naujas poreikį atliepiančias viešąsias paslaugas. Viena didžiausių to priežasčių yra praktinių žinių darbo vietoje trūkumas ir didelė kompetentingų darbuotojų kaita.

Todėl LSFS mato tikslingumą ir poreikį inicijuoti kompetencijų stiprinimo priemonių programą savo narių veiklų efektyvinimui ir veiksmingo bendradarbiavimo užtikrinimui, formuojant ir įgyvendinant sporto politiką savivaldos ir nacionaliniu mastu bei teikiant viešąsias paslaugas.

Projekto tikslas – užtikrinti LSFS sporto organizacijų-narių (federacijų) efektyvumo ir veiklos organizavimo gebėjimų kokybės gerinimą teikiant viešąsias paslaugas, taip skatinant tolygią, ilgalaikę sporto sektoriaus plėtrą.

Projekto uždaviniai:

  1. Grupinių mokymų ciklo suorganizavimas, siekiant teikti kokybiškas viešąsias neformalaus švietimo ir ugdymo paslaugas.
  2. Individualių konsultacijų suorganizavimas, siekiant teikti kokybiškas viešąsias neformalaus švietimo ir ugdymo paslaugas.
  3. Suorganizuoti renginį, skirtą LSFS narių tarpusavio bendradarbiavimui su viešuoju sektoriumi bei valstybinėmis institucijomis patirčių viešinimui ir geriausiųjų apdovanojimui.

Kompetencijų stiprinimo priemonių programa sporto organizacijoms susidės iš:

  1. Grupinių mokymų ciklo ir individualių konsultacijų organizavimo; bei
  2. LSFS narių tarpusavio bendradarbiavimo su viešuoju sektoriumi bei valstybinėmis institucijomis patirčių viešinimui ir geriausiųjų apdovanojimui skirto vienos dienos renginio organizavimo.

Veiklų organizavimas:

Projekto medžiaga:

Pasiekti projekto rezultatai:

  • Suorganizuoti mokymai:

1) Tema: Federacijų viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas. Mokymai įvyko 2022-12-15, dalyvavo 42 asmenys.
2) Tema: Praktiniams darbas su CVP IS sistema. Mokymai įvyko 2022-12-06 ir 2022-12-16, dalyvavo 40 asmenų.
3) Tema: Federacijų finansinių ataskaitų ruošimas ir jų gerinimas. Mokymai įvyko 2022-11-29, dalyvavo 49 asmenys.

  • Suorganizuotos individualios konsultacijos:

1) Tema: Organizacijos vidinių dokumentų peržiūrėjimas ir atnaujinimas. Konsultacijos vyko nuo 2022-11-07 iki 2022-12-30, konsultacijos suteiktos 20 asmenų.
2) Tema: Sutarčių su sportininkais ir (ar) sporto organizacijomis parengimas. Konsultacijos vyko nuo 2022-11-07 iki 2022-12-30, konsultacijos suteiktos 20 asmenų.

Iš viso organizuotose veiklose dalyvavo 171 asmuo.

  • Suorganizuotas LSFS narių tarpusavio bendradarbiavimo su viešuoju sektoriumi bei valstybinėmis institucijomis patirčių viešinimo renginys ir geriausiųjų apdovanojimai, kurie įvyko 2022 m. gruodžio 20 d., Vilniuje. Renginyje dalyvavo 76 asmenys.

Projektui lėšas skyrė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2022.11.04–2022.12.31.

Skirta biudžeto lėšų suma: 23.513,95 Eur.

Panaudota biudžeto lėšų suma: 23.383,62 Eur.