+370 5 2310637

Lietuvos sporto

federacijų sąjunga

Programos pavadinimas: Erasmus+ Bendradarbiavimo partnerystės jaunimo srityje (K2).

Projekto pavadinimas: Young Integrity Ambassadors Program – YIAP.

Projekto numeris: 2021-2-SE01-KA220-YOU-000050217.

Projekto tikslas: Ugdyti jaunimo socialinius įgūdžius, sukurti sąlygas jaunimui tapti sportinio sąžiningumo bei įtraukties ambasadoriais savo valstybėse.

Projekto uždaviniai:

 • Ugdyti jaunų žmonių kompetencijas propaguojant sąžiningumo kultūrą savo sporto bendruomenėse.
 • Sukurti edukacinę projektų valdymo įgūdžių programą.
 • Mokyti jaunus žmones atpažinti nesąžiningumą sporto sektoriuje ir visuomenėje, reaguoti ir užkirsti tokiems reiškiniams kelią.
 • Sukurti sąžiningumo ambasadorių tinklą.

Projekto rezultatai:

 • Jaunimo sąžiningumo ambasadorių mokymo priemonių rinkinys.
 • Jaunimo sąžiningumo ambasadorių viešinimo įgyvendinimo priemonių rinkinys.
 • Viešinimo veiklų sąvadas ir analizė.
 • Jaunimo tvaraus dalyvavimo mechanizmo rekomendacijų sąvadas.
 • Projekto poveikio vaizdo įrašų rinkinys.

Projekto partneriai:

 • Riksidrottsförbundet (RF), Sweden.
 • Confederação do Desporto de Portugal (PSC), Portugal.
 • ENGSO, Sweden.
 • EUSA Institute, Slovenia.
 • Lietuvos sporto federacijų sąjunga (LSFS), Lithuania.
 • Organizzazione Per l’Educazione allo Sport (OPES), Italy.
 • RF-SISU Småland, Sweden.
 • Special Olympics Europe Eurasia Foundation, Ireland.

LSFS socialinis partneris šiame projekte yra Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK).

Projekto partnerių susitikimai:

 

Projekto laikotarpis: 2022.05.01–2024.05.01 (24 mėnesiai).

Daugiau informacijos: https://www.engso-education.eu/youth-integrity-ambassadors-programme/

Projektas yra dalinai finansuojamas ES.