+370 5 2310637

Lietuvos sporto

federacijų sąjunga

Programos pavadinimas: Erasmus+ Sportas.

Projekto pavadinimas: Sustainability Strategy for Greener and more Inclusive sport events – GREEN TEAM.

Projekto numeris: 101088088.

Projekto tikslas: Skatinti tvarius, įtraukius sporto renginius, pabrėžiant dalyvaujančių organizacijų bendradarbiavimą, paskatinti sporto šakų organizacijas būti tvaresnėmis ir įtraukesnėmis organizuojant sporto renginius ir taip prisidėti prie būtinos kovos su klimato kaita.

Projekto uždaviniai:

 • Sukurti ryšius tarp skirtingų organizacijų, siekiant didinti sporto sektoriaus ir gyventojų informuotumą apie tvarių sporto renginių svarbą.
 • Sukurti ir įgyvendinti tvarumo antspaudo (su skaitmeniniu mokymusi) koncepciją konfederacijoms ir federacijoms.
 • Sukurti ekologiškesnių ir įtraukesnių sporto renginių organizavimo ir įgyvendinimo metodiką.

Projekto rezultatai:

 • Gerosios praktikos vadovas.
 • Tvarumo ženklas.
 • Nuotolinio mokymosi programa.
 • Mokymosi vadovai sporto organizacijoms ir kitoms suinteresuotosioms šalims.

Projekto partneriai:

 • Unió de Federacions Esportives de Catalunya, Spain.
 • Ala de Nun’ Álvares de Gondomar, Portugal.
 • Asociacion Ecoserveis, Spain.
 • International Council of Sport Science and Physical Education, Germany.
 • Latvijas Sporta Federaciju Padome, Latvia.
 • Lietuvos sporto federacijų sąjunga, Lithuania.
 • Maieutica Cooperativa de Ensino Superior, Portugal.
 • Ministerul Sportului, Romania.
 • Petit Pas, Italy.
 • Sport et Citoyenneté, France.
 • União das Freguesias de Gondomar, Portugal.

Projekto partnerių susitikimai:

 

Projekto laikotarpis: 2022.10.01–2025.09.30 (36 mėnesiai).

Daugiau informacijos: https://greenteam.ufec.cat

Projektas yra dalinai finansuojamas ES.