+370 5 2310637

Lietuvos sporto

federacijų sąjunga

Kvietimas į nuotolinius viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo mokymus bei praktinius užsiėmimus/mokymus naudotis Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (CVP IS) federacijoms
2022-11-25

Lietuvos sporto federacijų sąjunga (LSFS), pasinaudodama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinama Nevyriausybinių organizacijų fondo 2022 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo programa, kviečia federacijas nares bei jų darbuotojus į Federacijų viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo mokymus.

Į mokymus kviečiame registruotis asmenis, kurie federacijose narėse organizuoja ir vykdo ar ketina organizuoti bei vykdyti viešuosius pirkimus.

I DALIS: NUOTOLINIAI MOKYMAI „VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO MOKYMAI”.
Mokymai vyks Zoom platformoje 2022 m. gruodžio 15 d., nuo 10:00 val.
Nuorodą į mokymus užsiregistravusieji gaus dieną prieš renginį.

Mokymų programa:

 • Viešųjų pirkimų teisinė bazė;
 • Specialūs atvejai, kai viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos netaikomos;
 • Perkančiosios organizacijos būtinoji dokumentacija;
 • Viešajame pirkime dalyvaujantys asmenys. Viešų ir privačių interesų deklaravimas;
 • Pirkimų planavimas;
 • Pirkimo būdai ir jų pasirinkimas. Mažos vertės pirkimų ypatumai;
 • Pirkimo dokumentų rengimas;
 • Pasiūlymų vertinimas;
 • Pirkimo sutarčių sudarymas, galiojimas, pratęsimas;
 • Tiekėjų informavimas. Viešinimas CVP IS;
 • Viešųjų pirkimų dokumentavimas, ataskaitų pateikimas.

Mokymų trukmė – 7 akademinės valandos.
Mokymus ves VšĮ „Viešųjų pirkimų agentūra” viešųjų pirkimų ekspertas.

II DALIS: PRAKTINIAI MOKYMAI „ELEKTRONINAI VIEŠIEJI PIRKIMAI, NAUDOJAMASIS CENTRINE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINE SISTEMA”.

Mokymai vyks viešbutyje „Panorama“, Sodų g. 14, Vilnius.
2022 m. gruodžio 6 d., nuo 9:00 val. iki 13:00 val.
2022 m. gruodžio 6 d., nuo 13:30 val. iki 17:30 val.
2022 m. gruodžio 16 d., nuo 9:00 val. iki 13:00 val.

Registruojantis į mokymus bus laikomasi „pirmas atėjai, pirmas gavai“ principo, t. y. užpildžius numatytą galimą maksimalų dalyvių vienuose mokymuose skaičių (14 asmenų) registracija į tos dienos mokymus bus nutraukta.

Pastaba – sėkminga registracija yra patvirtinama organizatorių atskiru elektroniniu laišku į elektroninį paštą, nurodytą Jūsų registracijoje.

Mokymuose dalyvaujantys asmenys su savimi privalo turėti nešiojamą kompiuterį su galimybe jungtis prie belaidžio tinklo. Kadangi mokymų metu norima kuo geriau supažindinti su CVP IS, todėl praktiniai mokymai bus organizuojami grupėse iki 14 asmenų, nuo vienos federacijos gali dalyvauti ne daugiau kaip 2 dalyviai.

Mokymų metu išmokysime naudotis Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (CVP IS) bei vykdyti skelbiamus ir neskelbiamus (apklausas) elektroninius viešuosius pirkimus. Pademonstruosime ir paaiškinsime visą elektroninio viešojo pirkimo procesą, atkreipsime dėmesį į dažniausiai daromas klaidas, neleidžiančias sėkmingai įvykdyti elektroninių viešųjų pirkimų, patarsime, kaip jų išvengti, su dalyviais kartu atliksime praktines užduotis.

Mokymų programa:

 • Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema (CVP IS) bei pagrindinės jos dalys;
 • Registracija CVP IS bei organizacijos vartotojų valdymas;
 • Elektroninio pirkimo sukūrimas ir vykdymas:
 • — pirkimo organizatoriaus ar komisijos priskyrimas,
 • — pirkimo būdo pasirinkimas,
 • — pirkimo objekto apibūdinimas,
 • — pirkimo datų nustatymai,
 • — pirkimo dokumentų pridėjimas,
 • — pirkimo paskelbimas ir/ar kvietimų išsiuntimas tiekėjams,
 • — susirašinėjimas su tiekėjais,
 • — vokų atplėšimo procedūra: pasiūlymų vertinimas, laimėtojo nustatymas,
 • — tiekėjų informavimas apie pirkimo rezultatus;
 • Skelbiamų bei neskelbiamų pirkimų vykdymo CVP IS ypatumai bei skirtumai;
 • Metinių pirkimų planų publikavimas ir koregavimas;
 • Ataskaitų pildymas ir pateikimas;
 • Viešojo pirkimų sutarčių, nugalėtojų pasiūlymų viešinimas.

Mokymų trukmė – 5 akademinės valandos.
Mokymus ves  Sonata Balevičienė ir Rytis Maliukevičius, VšĮ „Viešųjų pirkimų agentūra” viešųjų pirkimų ekspertai.

Dalyvauti yra kviečiami tik LSFS nariai.
Dalyvavimas yra nemokamas!

Daugiau informacijos tel.: (8 5) 2310637 arba el. paštu: project@lsfs.lt

Šie mokymai yra Kompetencijų stiprinimo priemonių programos sporto organizacijoms dalis, kuria yra siekiama užtikrinti LSFS sporto organizacijų-narių (federacijų) efektyvumo ir veiklos organizavimo gebėjimų kokybės gerinimą teikiant viešąsias paslaugas, taip skatinant tolygią, ilgalaikę sporto sektoriaus plėtrą.

Projektui lėšas skyrė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Daugiau apie projektą.