+370 5 2310637

Lietuvos sporto

federacijų sąjunga

LSFS narių tarpusavio bendradarbiavimo su viešuoju sektoriumi bei valstybinėmis institucijomis patirčių viešinimo renginys
2022-12-21

Gruodžio 20 dieną įvyko LSFS narių tarpusavio bendradarbiavimo su viešuoju sektoriumi bei valstybinėmis institucijomis patirčių viešinimui ir geriausiųjų apdovanojimui skirtas renginys. Renginyje dalyvavo virš 70 asmenų, atstovaujančių valdžios, savivaldos ir sporto organizacijas. Šiuo renginiu buvo siekiama stiprinti LSFS vaidmenį bei ryšį su valdžios ir savivaldos institucijomis ir nacionaliniais partneriais bei didinti ilgalaikę strateginę partnerystę teikiant kokybiškas viešąsias neformalaus švietimo ir ugdymo paslaugas.

LSFS narių tarpusavio bendradarbiavimo su viešuoju sektoriumi bei valstybinėmis institucijomis patirčių viešinimo renginyje sveikinimo žodį tarė kviestiniai svečiai – Lietuvos Respublikos Prezidento patarėjas Paulius Baltokas, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Prezidentė Daina Gudzinevičiūtė. Renginio metu buvo aptariamos 2022 metais vykusios naujos sporto iniciatyvos, pristatyti sporto federacijų įgyvendinti darbai nacionaliniu bei regioniniu mastu. Taip pat savo bendradarbiavimu su sporto bendruomene pasidalino Kauno, Klaipėdos bei Šiaulių miestų savivaldos atstovai. Buvo apdovanotos geriausios iniciatyvos.

Šis LSFS narių tarpusavio bendradarbiavimo su viešuoju sektoriumi bei valstybinėmis institucijomis patirčių viešinimo renginys buvo Kompetencijų stiprinimo priemonių programos sporto organizacijoms dalis, kuria yra siekiama užtikrinti LSFS sporto organizacijų-narių (federacijų) efektyvumo ir veiklos organizavimo gebėjimų kokybės gerinimą teikiant viešąsias paslaugas, taip skatinant tolygią, ilgalaikę sporto sektoriaus plėtrą.

Projektui lėšas skyrė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Daugiau apie projektą.